Innovative steel
for a better engineered future
print

Pohjoismaiden suurin rautaromun kierrättäjä

Ovako ottaa johtavana teräksenvalmistajana vakavasti vastuunsa toiminnan kaikenpuolisesta kestävyydestä. Vastuullisuus käsittää niin laadun ja asiakassuhteet kuin henkilöstön, turvallisuuden ja ympäristön. Vastuullisuuslupaus sisältää myös Ovakon toimipaikkojen paikalliset näkökohdat. Vastuullisuuden periaatteet on määritelty Ovakon pitkän aikavälin strategiassa, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikassa sekä eettisissä toimintaperiaatteissa ja ydinarvoissa.

Romupohjainen terästuotanto

Terästä voidaan käyttää uudelleen lähes rajattomasti heikentämättä sen ominaisuuksia. Ovako on Pohjoismaiden suurimpia kierrätysteräksen käyttäjiä. Ovakon terästuotanto ei vaadi uuden rautamalmin kaivamista.

Ovakon kolmessa romupohjaisessa terästehtaassa käytetään vuosittain raaka-aineena noin miljoona tonnia rautaromua, minkä ansiosta yhtiö on tärkeä osa kierrättävää teollisuutta. Sujuva yhteistyö romunvälittäjien kanssa takaa meille ensiluokkaisen raaka-aineen, josta sulatamme ja jalostamme metallurgiseen osaamiseemme nojaten uusia terästuotteita — ja ympyrä sulkeutuu.


Sivutuotemarkkinat kasvussa

Rautaromu ei ole ainoa kierrättämämme materiaali. Myös jätteet ja prosessijäämät hyödynnetään muiden prosessien raaka-aineena. Olemme onnistuneet kehittämään valmistusprosessiemme sivutuotteille toimivat markkinat, mikä vähentää hävitettävien jätteiden määrää ja kaatopaikkojen tarvetta.


ISO 14001

Ovakon yksiköillä on ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka antaa perusrakenteen ympäristönsuojeluun ja jatkuvaan parantamiseen liittyvälle työlle. Kullekin liiketoiminta-alueelle asetetaan vuosittain laatutavoitteet. Tuotantoprosessien päästöt mitataan säännöllisesti ja raportoidaan viranomaisille.

Ovako tukee maailman teräsjärjestön (World Steel Association) vuonna 2002 laatimaa kestävän kehityksen politiikkaa ja on allekirjoittanut sitä koskevan Worldsteel's Sustainable Development Charter -peruskirjan. Lisätietoja sitoumuksesta on täällä.

Toiminta noudattaa ISO 9001 -standardin mukaista sertifioitua laatujärjestelmää. Eräillä yksiköillä on lisäksi ajoneuvoteollisuuden edellyttämä ISO/TS 16949 -sertifiointi, ISO 50001 -energiatehokkuusjärjestelmä ja työturvallisuutta koskeva OHSAS 18001 -johtamisjärjestelmä.


Konfliktimineraalit

Ovako on sitoutunut vastuulliseen hankintaan eikä suvaitse konflikteja ruokkivaa kaivostoimintaa. Ovako tekee konfliktimineraalien vastaista työtä osallistumalla EICC®:n (Electronic Industry Citizenship Coalition®) ja GeSI:n (Global e-Sustainability Initiative) työhön. Lue aiheesta lisää täältä.


Ympäristövaikutusten minimointi

Ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtäävät investoinnit varmistavat, että pystymme täyttämään sekä lainsäädännön että asiakkaidemme asettamat tiukat vaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi suljettuja vesikiertoja, vedenpuhdistusta, tehokasta energiankäyttöä, savukaasujen puhdistusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää lämmön talteenottoa. 

Lue lisää Ovakon ympäristötyöstä


Ympäristö, terveys ja työturvallisuus
Ovako pyrkii tarjoamaan miellyttävät työolosuhteet ja tukemaan kestävää yhteiskunnallista kehitystä. Toimintaohjeemme rohkaisevat koko henkilöstöä ottamaan ympäristö-, terveys- ja työsuojelunäkökohdat (EHS) olennaiseksi osaksi päivittäistä työtään. Samaan tapaan EHS-kriteerit on otettava huomioon myös tuotteiden ja palveluiden hankinnassa.

Lue lisää Ovakon työterveys- ja turvallisuustoiminnasta

Environmental Health, Energy and Industrial Safety Policy