Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovakon pitkän aikavälin kasvustrategia

Ovakon strategia tähtää pitkäjänteisesti vahvaan asemaan Euroopan teräsmarkkinoilla nousemalla johtavaksi koneenrakennusterästen toimittajaksi, kehittämällä jatkuvasti tuotevalikoimaa ja vahvistamalla asiakassuhteita.

Markkinat
Ovako nousee Euroopan johtavaksi koneenrakennusterästen premium-valmistajaksi ja -toimittajaksi sekä laajemminkin kansainvälisesti merkittävään asemaan valituilla niche-markkinoilla. Johtoasema saavutetaan orgaanisen kasvun kautta nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä markkina-alueilla sekä myös yrityskauppojen ja fuusioiden avulla.

Tuotteet
Ovakon brändi on erittäin hyvämaineinen ja tuotteet ovat maailmanlaajuisesti korkeatasoisia. Tuotteet perustuvat johtavaan sovelluskehitykseen, metallurgiseen osaamiseen ja tuotantoteknologiaan. Tavoite saavutetaan investoimalla pitkäjänteisesti tuotantotekniikkaan, henkilöstöön sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Uusien tuotteiden tavoitteena on, että asiakkaat vaihtavat enenevästi nykyisin käyttämiään tuotteita Ovakon tuotteisiin.

Asiakkaat
Ovako nousee nykyisiä vahvuuksiaan kehittämällä markkinoiden asiakaslähtöisimmäksi koneenrakennusterästen toimittajaksi. Ovakosta tulee pitkäjänteisten asiakassuhteiden kautta asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren kattava toimittaja. Tälle saadaan edellytykset jatkamalla sopeutumista asiakkaiden arvoketjujen vaatimuksiin, integroitumalla asiakkaiden tuotekehitykseen sekä tarjoamalla korkealaatuista palvelukonseptia ja hyvää toimitusvarmuutta.

Liiketoimintamalli

Ovako tekee läheistä yhteistyötä laakeri-, kuljetusväline- ja konepajateollisuudessa toimivien asiakkaidensa kanssa.

Valittujen suurasiakkaiden kanssa solmitaan vahvoja globaaleja kumppanuussuhteita.

Toimitusvarmuuteen, korkeatasoiseen sovelluskehitykseen ja laatujohtajuuteen perustuva arvolupaus nostaa Ovakon Euroopan johtavaksi koneenrakennusterästen toimittajaksi.

Ovakon toimintatapa on hajautettu ja joustava, ja matala organisaatio antaa edellytykset vastata ripeästi asiakkaiden tarpeisiin.