Innovative steel
for a better engineered future
print

Strategiamme

Ovakon strategia tähtää pitkäjänteisesti vahvaan asemaan teräsmarkkinoilla nousemalla Euroopan johtavaksi koneenrakennusterästen toimittajaksi, kehittämällä jatkuvasti tuotevalikoimaa ja vahvistamalla asiakassuhteita.

Konsernin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi olemme määritelleet kolme painopistettä. Keskittyminen näihin painopisteisiin antaa Ovakolle hyvät edellytykset selvitä teräsmarkkinoiden meneillään olevan rakennemuutoksen haasteista ja hyödyntää muutoksen tuomia mahdollisuuksia.


Ovakon kolme painopistettä ovat:

  • Kasvu
  • Tehokkaat prosessit 
  • Yhtenäinen Ovako