Innovative steel
for a better engineered future
print

Turvallisuus ensin

Ovakossa kiinnitetään aktiivisesti huomiota erilaisiin asioihin, jotka koskettavat henkilöstöä päivittäin niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Yksi niistä on turvallisuuden aktiivinen kehittäminen
Ovakossa useita vuosia jatkuneen turvallisuuden kehittämistyön johtoajatuksena on ”Turvallisuus ensin”. Se tarkoittaa, että mikään työ ei ole niin tärkeä, että se pitäisi tehdä, jos turvallisuutta ei voida taata. Turvallisuus on kaikkein tärkeintä, ja Ovakon visio on nolla tapaturmaa ja työperäistä sairautta.

Saavuttaakseen visionsa Ovako tekee ennalta ehkäisevää systemaattista työympäristön kehittämistyötä. Se tarkoittaa, että koneiden turvallisuutta parannetaan jatkuvasti, tehdään turvallisuuskierroksia ja toteutetaan riskianalyysit toimintaan tehtävien muutosten yhteydessä. Se tarkoittaa myös, että koko henkilöstölle annetaan turvallisuuskoulutusta ja että koko henkilöstön odotetaan raportoivan riskeistä ja puuttuvan niihin.

Turvallisuustyön onnistuminen edellyttää myös aktiivista ja selkeää johtajuutta, ja siksi yrityksessä pyritään jatkuvasti kehittämään esimiehiä ja johtajuutta. Ovakolla on monia hyviä johtajia, joille turvallisuuskysymykset ovat sydämen asia, ja se puolestaan edistää turvallisuuskulttuurin myönteistä kehitystä.

Me Ovakossa välitämme toisistamme
Nollan tapaturman tavoite edellyttää kaikilta ovakolaisilta yhteistyötä. Ovakolla turvallisuus on toisista välittämistä.

Ovakossa edistetään aktiivisesti henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia
Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä painopistealue Ovakolle vastuullisena työnantajana. Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää, ja tälläkin alueella järjestetään useita koulutuksia. Suurimmissa yksiköissä henkilöstölle on annettu muun muassa vuorotyöhön liittyvää koulutusta, jonka aiheita ovat olleet esimerkiksi uni, ravinto, liikunta ja alkoholinkäyttö. 

Merkit kehittymässä olevista terveysongelmista pyritään havaitsemaan hyvissä ajoin henkilöstölle suunnatun tiedotuksen ja terveydentilan seurannan avulla. Terveyden edistämiseen tähtäävää työtä tehdään pitkälti paikallisesti, ja siihen kuuluvat työterveysohjaus, ennakoiva työterveystoiminta ja kuntoilumahdollisuuksien tarjoaminen sekä virkistystoiminnan taloudellinen tukeminen.

Työterveys- ja turvallisuustoiminnasta

Tavoitteena terveys
Ovakon tavoite on, että koko henkilöstö pysyy terveenä ja siirtyy eläkkeelle hyväkuntoisena. Se edellyttää herkkyyttä aistia, miten työntekijä kokee oman työtilanteensa, ja että työympäristö muokataan yksilön tarpeiden mukaiseksi. Siksi esimerkiksi ergonomiaan ja terveysnäkökohtiin kiinnitetään aina huomiota kaikkien uusinvestointien ja uudistusprojektien yhteydessä.