Innovative steel
for a better engineered future
print

Boel Schylander

Turvallisuudesta, työterveydestä ja ympäristöstä vastaava johtaja Boel Schylanderin työ vaikuttaa suoraan ympäristön tilaan tulevaisuudessa. Hän kertoo jäännöstuotteista, nopeasta päätöksenteosta ja selkeästi mitattavista ympäristöeduista.

Hoforsin tehdas tuottaa vuosittain 90 000 tonnia jäännöstuotteita. Vuoteen 2009 asti pääosa niistä läjitettiin Ovakon omalle kaatopaikalle, mutta lähes kymmenen vuotta sitten päätettiin, että kaatopaikka suljetaan eikä uutta avata tilalle. Päätöksen takana oli paljolti tuolloin vastavalmistunut Boel Schylander. Hänet oli palkattu kaksi vuotta aiemmin jäännöstuotteista vastaavaksi kehitysinsinööriksi. Ensimmäiseksi tehtäväkseen hän sai selvittää, voisiko jäännöstuotteita jollakin tavoin hyödyntää ja kierrättää kaatopaikalle läjittämisen sijasta.

"Löysimme erilaisia käyttö- ja kierrätystapoja ja laskimme niiden kustannukset. Esiteltyään ratkaisun Ovakon tuolloiselle toimitusjohtajalle tämä päätti parissa minuutissa, että kaatopaikasta hankkiudutaan kokonaan eroon. Sitä minä sanoisin jo nopeaksi päätökseksi. Tai hyväksi esitykseksi. Toivottavasti molempia!" 

Boel tutustui Ovakoon ensi kerran opiskellessaan Luulajassa kemiantekniikkaa suuntautumisvaihtoehtonaan mineraalit ja metallurgia. Opintojen lopulla hän teki projektityön Ovakon kanssa ja myöhemmin myös päättötyönsä.

"Kaveri samalta vuosikurssilta vinkkasi, että jos kehittävä homma kiinnostaa, kannattaa soittaa sille ja sille henkilölle Ovakoon. Osoittautui, että kyseessä oli sama henkilö, jonka kanssa olin tekemisissä projektityön yhteydessä." 

Kävi niin, että Boelin palkkasi töihin hänen lopputyönsä ohjaaja. Nyt hänellä on takana yli 11 vuotta talossa. Viiden vuoden jälkeen hän sai ympäristökoordinaattorin paikan vastuualueenaan koko Hoforsin toiminta. SHE-johtajaksi hän siirtyi vuosi sitten. Vastuualue sisältää koko yksikön työympäristö- ja ympäristöasiat, mukaan lukien lainsäädäntö, lupa-asiat, valvonta-asiat sekä ympäristöön ja työympäristöön liittyvät selonteot. Työympäristön osalta kysymys on paljolti yleisjärjestelyistä, kuten määrättyjen menettelytapojen kehittämisestä. Tehtävään kuuluu myös turvallisuuskulttuurin edistäminen eri tavoin. 

"Voin kyllä suositella omaa työtäni, jos haluaa vaikuttaa ympäristön tulevaan tilaan ja saada aikaan selvästi mitattavia parannuksia. Kyse on omien lasteni tulevaisuudesta. Tuntuu hienolta, että voi suoraan vaikuttaa siihen."

Boel Schylander

Kotipaikka: Hofors

Tehtävä: Turvallisuus-, työterveys- ja ympäristöjohtaja (SHE)

Koulutus: Kemiantekniikan diplomi-insinööri, suuntautumisvaihtoehto metallurgia ja mineraalitekniikka

Miksi teräsala?
Se on jännittävä ala, jolla on monia vaihtelevia tehtäviä

Minua innostaa työssäni: Saan olla mukana kehittämässä toimintaa turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi

Mitä terästuotetta käytät eniten arkielämässä?
Ruokailuvälinee