Innovative steel
for a better engineered future

Den här sidan finns inte på svenska!

print

Financial calendar

Ovako will release financial information as follows:  

2017    
25 October 8:00 am CET Q3 2017 report
  3:00 pm CET Q3 2017 investor phone conference