Innovative steel
for a better engineered future
print

Boel Schylander

Som SHE-chef jobbar Boel Schylander direkt med framtidens miljö. Här berättar hon om sitt arbete med restprodukter, korta beslutsvägar och om att skapa mätbara miljöförbättringar.
 
Hela 90 000 ton restprodukter produceras årligen i Hofors. Fram tills år 2009 deponerades huvuddelen av materialet på Ovakos egen deponi, men för snart tio år sen beslutades att deponin skulle avvecklas och inte ersättas med någon ny – mycket på grund av ett underlag från den då nyexaminerade Boel. Hon hade två år tidigare blivit anställd som utvecklingsingenjör gällande restprodukter och fick som första uppgift att se över hur restprodukterna kunde användas och återvinnas i stället för att deponeras.

"Vi hittade användnings- och återvinningslösningar, och tog fram kostnaden för dessa. Efter att ha presenterat lösningen för Ovakos dåvarande VD tog det honom två minuter innan han beslutade att vi skulle köra helt utan egen deponi. Det kallar jag kort beslutsväg eller bra förslag – förhoppningsvis en kombination."

Boel kom först i kontakt med Ovako då hon studerade kemiteknik med mineral- och metallurgiinriktning  i Luleå. I slutet av utbildningen gjorde hon ett projekt mot Ovako, som senare resulterade i exjobb på företaget.
 
"En vän i årskursen över tipsade mig om att ifall jag ville vara på ett utvecklande ställe skulle jag ringa en person på Ovako. Det visade sig vara samma person som jag tidigare haft kontakt med i projektet med Ovako."
 
Det slutade med att Boel blev anställd av sin dåvarande exjobbshandledare och är nu inne på sitt tolfte år i företaget. Efter fem år fick hon tjänsten som miljösamordnare för hela Hoforsverksamheten, och sedan ett år tillbaka arbetar hon som SHE-chef. Det innebär att hon jobbar med arbetsmiljö- och miljöfrågor i hela verksamheten, exempelvis lagstiftningsfrågor, tillståndsfrågor, tillsynsfrågor och utredningar när det gäller miljö och arbetsmiljö. Inom arbetsmiljöområdet handlar det mycket om övergripande frågor som exempelvis framtagande av rutiner. Det handlar också om att på olika sätt bidra till att förbättra säkerhetskulturen inom verksamheten.

"Om du vill ha ett jobb där du får påverka framtidens miljö, och skapa tydliga mätbara förbättringar skulle jag rekommendera min tjänst. Någonstans är det mina barns framtid – och det känns mäktigt att jag får jobba så direkt med den."

Boel Schylander

Bor: Hofors

Arbetar som: SHE chef

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik med inriktning mot metallurgi och mineralteknik

Varför stålbranschen?
Spännande bransch med många varierande arbeten

Stimulerar mig mest på jobbet:
Att få vara med och utveckla verksamheten så att den blir både säkrare och mindre miljöpåverkande

Vilken stålprodukt använder du mest i vardagen?
Bestick