Innovative steel
for a better engineered future
print

Examensarbete

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? Flera examensarbeten inom olika områden pågår varje år inom Ovako. Det är en del av vår kontinuerliga utvecklings process som syftar till nya produkter och nya eller förbättrad produktionsteknik.

När du ansöker om ett examensarbete inom Ovako ska du beskriva vad för typ av projekt du är intresserad av, berätta om dig själv, och bifoga ditt CV i ansökan. Tveka inte att kontakta oss om du har några önskemål eller idéer om ett examensarbete i våra verksamhetsområden.

Först och främst är vårt jobb att förstå vad våra kunder behöver från vårt stål och våra produkter, och se till att kundens önskemål uppfylls. Utveckling av stål och komponentproduktion kräver höga vetenskapliga kriterier, och våra produktionsprocesser är mycket högteknologiska.

Regler för examensarbete i Sverige

  • Examensarbetet måste vara en slutgiltig universitetsuppsats.
  • Du måste ha en examinator på skolan som är ansvarig samt en mentor/kontakt person både på skolan och hos oss.
  • Examensarbetet ska lämnas i skriftlig rapport men även presenteras muntligt hos Ovako.
  • Ovakos sekretesspolicy kan leda till vissa begränsningar i arbetet och i presentationen.
  • Ersättning kommer att betalas ut och bestäms i överenskommelse med respektive HR-avdelning.

Intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss?

Kontakta vår HR avdelning för mer information.