Innovative steel
for a better engineered future
print

Stipendier

I Sverige kan du ansöka om ett flertal stipendier via branschorganisationen Jernkontoret.

I Finland har stål- och metallproducerande företag etablerat en fond som främjar forskning, undervisning, teknikstudier och affärer inom området metallproduktion. Läs mer på Teknologiateollisuus hemsida.