Innovative steel
for a better engineered future
print

Studentprogram

Ovakos studentprogram är ett skräddarsytt program för de bästa ingenjörerna inom olika områden. Programmet gör dig väl förberedd för en framtida karriär hos oss. Räkna med givande erfarenheter, coachning och träning från ledande yrkesverksamma inom stålindustrin.

Det finns två olika studentprogram, ett för dig som studerar till civilingenjör och ett för dig som studerar till högskoleingenjör. Oavsett program kommer du befinna dig på någon av våra svenska produktionsenheter i Hofors, Hällefors, Smedjebacken, Boxholm eller Hallstahammar. Där kommer du få introduktion, praktik under sommaren och där kommer du även göra ditt examensarbete. Du kommer få hjälp och coachning under hela resan av någon av våra kompetenta handledare. Lön under sommarjobbet och ersättning för exjobbet är en självklarhet hos oss.

Du som studerar till civilingenjör kan söka under ditt fjärde år och du som studerar till högskoleingenjör kan söka under ditt andra år. 

Introduktion

Studentprogrammet börjar med två dagars introduktion i början av sommaren. Då ses vi på någon av Ovakos svenska produktionsorter. Vi gör studiebesök så att du får lära känna både Ovako, orten, produktionen och de andra som går samma program som du. Du kommer också att få träffa nyanställda på Ovako och får möjlighet att ställa frågor och höra hur det är att arbeta här.

Praktik

Under sommaren är det praktik i 6–8 veckor. Du får både bostad och lön under perioden. Du tilldelas en handledare och får arbeta i produktionen men även projektarbeten kan förekomma, för att förbereda dig inför kommande uppsatsskrivning. Och skapa bra förutsättningar för att arbeta inom Ovako i framtiden, på chefs- eller specialistposition.  

Examensarbete 15 hp/30 hp

Under ditt tredje/femte studieår väljer du, med hjälp av din handledare, ett lämpligt ämne för ditt examensarbete. Valet av ämne kan bygga på de erfarenheter du har skaffat dig under praktiken eller på ett annat område som du och din handledare tycker känns relevant. Målet är att du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Ovako och stålindustrin i stort. Boende och ersättning ingår även under examensarbetet.