Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovako satsar på praktik via Tekniksprånget. Sök senast 27 maj!

Published 2015-05-19

Ovako har många tjänster med ingenjörsfokus och vi tycker det är viktigt att stödja dig som vill jobba med detta på olika sätt. Vi samarbetar därför med Tekniksprånget.

Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasiet, som har behörighet att söka en ingenjörsutbildning, möjligheten att praktisera på ett teknikintensivt företag för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära och för att stimulera studenter till att läsa vidare på högskola/universitet inom teknikområdet.

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Tekniksprånget och hur du ansöker