Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovako säger upp samverkansavtal inom interna transporter och skrotskärning

Published 2017-02-15

Ovako har sagt upp sitt samverkansavtal avseende interna transporter och skrotskärning med Kjellbergs Logistik och Teknik AB. Avtalet upphör gälla vid början av 2018, varefter Ovako tar över ansvaret inom berörda områden. Berörd personal på Kjellbergs Logistik och Teknik AB kommer att erbjudas anställning på Ovako.

- Genom att ta över ansvaret för de interna transporterna och skrotskärningen får vi bättre kontroll över resursanvändningen och större möjlighet till att arbeta med förbättringar i vår verksamhet, säger Björn Wiborg, platschef för Ovako i Hällefors.
I samband med förändringen kommer vi att erbjuda personalen på Kjellbergs Logistik och Teknik AB, som idag arbetar med våra interna transporter och skrotskärning, anställning hos oss på Ovako. Personalen på Kjellbergs besitter stor kunskap inom dessa områden och vi hoppas att de vill fortsätta sitt goda arbete hos oss.

Förändringen är en del av Ovakos omstruktureringsprogram och kommer att innebära samordningseffekter inom Ovako-koncernen. Övriga samarbeten mellan Ovako och Kjellbergs Logistik och Teknik AB, såsom externa transporter, kommer att fortgå som tidigare.

- Vi är nöjda med att Ovako har för avsikt att ta över personalen, säger Marcus Kjellberg, vd på Kjellbergs Logistik och Teknik AB. Vi har skött det här uppdraget i femton år och önskar nu Ovako lycka till med uppdraget i egen regi.

- Vi är båda glada över att kunna fortsätta med övriga samarbeten som till exempel externa transporter, säger Marcus Kjellberg och Björn Wiborg.