Innovative steel
for a better engineered future
Forskning och utveckling
print

Forskning och utveckling

De senaste två åren har Ovako lanserat fyra produktvarumärken, alla med unika egenskaper utifrån kundernas efterfrågan. Att förstå kundernas användningsområden är avgörande och utvecklingsarbetet med nya tillämpningar har därför varit särskilt prioriterat.

Ovako bedriver ofta utvecklingsarbetet tillsammans med kunder och partners. En viktig del är att satsa på framtidsteknik och miljöeffektiva lösningar samt att framställa effektivare produkter utan högre kostnad för kunderna. Ovako ska fortsätta utveckla en hög leveransservice med bas i nära kundsamarbeten.


Ovakos värdeskapande

Ovako erbjuder en diversifierad produktportfölj till kunder inom en rad branscher världen över. Ovako strävar ständigt efter att, tillsammans med kunderna, hitta nya tillämpningsområden för produkterna eller att utveckla nya produkter anpassade efter identifierade behov hos kunden. Många gånger har kunden en idé som de behöver hjälp med att utveckla och efterfrågar således inte en färdig produkt utan ett samarbete kring en utvecklingsprocess.

I syfte att ytterligare utveckla erbjudandet mot kund samt nå ut till nya och fler marknader, sker sedan 2012 Ovakos forsknings- och utvecklingsarbete i nätverk utifrån dedikerade kluster. Klustren är specialiserade på ståltillverkning, metallbearbetning och produktegenskaper, och skär igenom Ovakos geografiska och funktionella enheter. Samtidigt överlappar de varandra för att öka kunskapsutbytet inom Ovako och för att skapa bästa möjliga nytta för kunden.