Innovative steel
for a better engineered future
print

Vår strategi

Ovakos övergripande strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på stålmarknaden genom att bli ledande inom komponentstål i Europa, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna.

För att långsiktigt nå koncernens finansiella mål och strategiska målsättningar prioriteras tre områden. Dessa prioriteringar medför att Ovako står väl rustat för att hantera de utmaningar och möjligheter som pågående strukturella förändring av stålmarknaden innebär.

Ovakos tre prioriterade områden är:
• Tillväxt (Growth)
• Effektiva processer (Great Processes)
• Ett Ovako (One Group)