Innovative steel
for a better engineered future
print

Strategi för långsiktig tillväxt

Ovakos övergripande strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på den europeiska stålmarknaden genom att vara ledande inom komponentstål, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna.

Marknad
Ovako ska vara den främsta tillverkaren och leverantören av komponentstål i Europa, med en bredare internationell position inom utvalda nischområden. Den ledande positionen ska nås både genom organisk tillväxt på existerande och nya geografiska marknader samt genom förvärv och sammanslagningar.

Produkter
Ovako ska, under ett välrenommerat varumärke och tillhörande produktvarumärken, leverera produkter i världsklass. Produkterna baseras på ledande applikationsutveckling, metallurgisk kompetens och produktionsteknologi. Denna position uppnås genom långsiktiga investeringar i produktionsutrustning, personal samt forskning och utveckling. De nya produkterna ska leda till att kunder i allt högre grad väljer att ersätta nuvarande produkter mot Ovakos produkter.

Kunder
Ovako ska utveckla befintliga styrkor med målet att vara den mest kundorienterade leverantören av komponentstål. Genom långsiktiga relationer blir Ovako en leverantör genom kundernas hela produktlivscykel. Denna position möjliggörs genom fortsatta anpassningar till kundernas förädlingskedja, ökad integration med kundens produktutveckling samt genom att erbjuda ett högkvalitativt servicekoncept och hög leveranssäkerhet.

Affärsidé

Ovako arbetar nära sina kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin samt ingår i utvalda och starka partnerskap med större kunder på global basis.

Ett erbjudande baserat på leveranssäkerhet, avancerad applikationsutveckling och ledande kvalitet gör Ovako till den främsta leverantören av komponentstål i Europa.

För att på bästa sätt möta kundernas behov arbetar Ovako decentraliserat, flexibelt och med korta beslutsvägar.