Innovative steel
for a better engineered future
print

Triton - Ovakos ägare

Om Triton

Tritons fonder investerar i och stöder positiv utveckling hos medelstora företag med huvudkontor i norra Europa, med fokus på företag i Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. Inom Europa fokuserar Triton på företag inom industri, företagstjänster och konsument-och hälsosektorerna.

Triton, som grundades 1997, har en ambition att bygga bättre företag på längre sikt. Triton och deras exekutiva ledning vill vara ombud för positiv förändring mot operationellt hållbara förbättringar och tillväxt. De 27 företag som för närvarande finns i Tritons portfölj har en sammanlagd försäljning om cirka 11,7 miljarder euro och över 53 500 anställda.

Tritons fonder sköts av dedikerade team med professionella investerare i Tyskland, Sverige, Storbritannien, Luxemburg och på Jersey.

För mer information: www.triton-partners.com