Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovako deltar i klimatfärdplanen

Published 2018-04-25

Idag träffade Ovakos vd Marcus Hedblom klimatminister Isabella Lövin och närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att lämna över stålindustrins gemensamma klimatfärdplan – en agendaförklaring som beskriver hur stålindustrin ska bidra till ett fossilfritt Sverige 2045. Klimatfärdplanen överlämnades på Rosenbad där Ovako, Jernkontoret och representanter för hela stålindustrin deltog. 

Svensk stålindustri står för 11 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Den största delen (82 %) kommer från masugnsprocessen. De skrotbaserade producenterna, likt Ovako, har redan idag världsledande låga koldioxidutsläpp. För att ytterligare utveckla en klimatsmart och fortsatt konkurrenskraftig stålindustri i Sverige krävs att industrin minskar både egna utsläpp och hjälper kunderna att minska sina utsläpp genom kloka val i sina stålinköp. Jämförelser av olika ståls koldioxidavtryck, fortsatt teknikutveckling och ännu bättre återvinning av skrot är tre nyckelfaktorer för att nå framgång. Det kräver ett nära samarbete mellan industri och politik. Om vi lyckas med det kan vi fortsätta att utveckla en hållbar stålindustri där varje slutprodukt gjord på svenskt stål bidrar till en bättre värld. 

Innovation

I Klimatfärdplanen kan man läsa mer om att svenskt stål håller världsledande kvalitet. På Ovako driver vi aktiv forskning i samarbete med högskolor och tillsammans med våra kunder. Tillsammans utvecklar vi stål som gör att våra kunder kan ta fram klimatsmarta, lätta och hållbara stålprodukter. Ovako hjälper kunderna att tillverka produkter som har lägre miljöpåverkan. Lättare slutprodukter som inte kompromissar livslängd är en viktig komponent i detta arbete. Transportbranschen är ett sådant exempel där Ovako utvecklat stål med egenskaper som gör det möjligt för kunderna att tillverka lättare och storleksmässigt mindre komponenter, vilket ger mer klimatsmarta slutprodukter. 

Koldioxidavtryck

En viktig faktor för att kunna påverka det globala koldioxidavtrycket är att vi tillsammans skapar rätt möjligheter för våra kunder att fatta välinformerade inköpsbeslut baserat på koldioxidavtryck. Ett exempel på det är klimatdeklarationer som gör det möjligt att jämföra koldioxidavtryck per kilo färdig stålprodukt med alternativ, något som skulle gynna nordisk stålindustri. Detta gör det också möjligt för slutkunder att ta fram klimatdeklarationer för sina egna produkter. 

Återvinning

I Norden är vi duktiga på återvinning, och framtidens stål kommer också i allt större utsträckning att vara baserat på återvinning. Stål har egenskapen att kunna återvinnas utan att egenskaper försämras och Ovakos tillverkning är redan idag helt baserad på återvinning. Tillsammans med en koldioxidsnål elmix ger det en stålproduktion som har hela 80 % lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet (cradle-to-gate) – här är vi världsledande. 

Politik och industri i nära samarbete

Politiken har ett ansvar för att lägga grunden för att svensk stålindustri har en bra konkurrenskraft genom effektiva transporter och infrastruktur, god el- och kompetensförsörjning. Innovation kräver kunskapsuppbyggnad för långsiktig forskning. För att underlätta för våra kunder att fatta klimatsmarta beslut bör politiken stödja arbetet med kvalificerat livscykelarbete för redovisning av klimatpåverkan och underlätta för återvinning.

Vi behöver också se harmoniserade skatter och avgifter, effektiva tillståndsprocesser, och en anpassning till EU:s regelverk. 

Stålindustrins klimatfärdplan har sammanställts av branschorganisationen Jernkontoret som har samarbetat med alla aktörer i den svenska stålbranschen. I färdplanen beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var utsläppen finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som finns för att ersätta de fossila råvaror och bränslen som används idag.

Här kan du läsa klimatfärdplanen i sin helhet

Ovako Green Clean Steel

Ovako tillverkar hållbart, rent och starkt stål. Hållbart därför att tillverkningsprocessen baseras på stålskrot och en nordisk koldioxidsnål elmix. Detta gör att Ovakos stålprodukter har hela 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet. Det är även rent och starkt eftersom Ovako minimerar föroreningar i stålet under tillverkningsprocessen. Det ger stålet högkvalitativa egenskaper som ger kunderna möjlighet att skapa lättare, starkare och mer slit-starka slutprodukter.

Vi kallar det Green Clean Steel.