Innovative steel
for a better engineered future
Arvokkaat jäännökset
print

Arvokkaat jäännökset

Published 2014-12-15

Ovakon terästuotannossa syntyy myös jäännöstuotteita, kuten kuonaa, hilsettä, tiiliä ja rautasulfaattia. Hyvällä suunnittelulla ja liikevaistolla suuri osa jäännöstuotteista saadaan nykyisin myytyä voitollisesti. Jo pelkästään Ovakon Hoforsin tehtaan 450 000 tonnin vuosituotannossa syntyy 90 000 tonnia jäännöstuotteita. Romu ei sisälly lukuun.

– Jäännöstuotteet ovat resurssi, joka meidän on hyödynnettävä jo ympäristösyistä, sanoo jäännöstuotteista Ovakon Hoforsin tehtaalla vastaava Kjell Pålsson.

Ovako alkoi vuonna 2000 määrätietoisesti vähentää kaatopaikkajätteiden määrää. Vuoden 2008 loppuun mennessä suurimmalle osalle jäännöstuotteista oli löytynyt hyötykäyttökohde.


Hilsettä malmin sijaan
Ovakon terästuotannon ohella syntyy nykyisin seuraavia sivutuotteita:

• Valssaamojen ja putki- ja rengastehtaiden tuottama hilse on rautaoksidia. Sillä voidaan korvata rautamalmia raaka-aineena esimerkiksi raakaraudan, ferropiin, ferrokromin tai sementin valmistuksessa. Ferropiin ja raskasbetonin valmistajat ovat erittäin kiinnostuneita hilseestä. Raskasbetonia käytetään esimerkiksi nostureiden ja hissien vastapainoihin.

• Terästehtaan savukaasujen puhdistusjärjestelmästä talteen otetusta pölystä voidaan erottaa sinkkiä.

• Muun muassa terästehtaan kokilliryhmistä ja uunien sisävuorauksista peräisin olevia tiiliä käytetään uusien tiilien tai tulenkestävien massojen valmistuksessa.

• Jäännöstuotteena syntyvää rautasulfaattia voidaan käyttää sementin valmistuksessa ja veden puhdistuksessa.


Kuona

Kuonaa syntyy jäännöstuotteista eniten.

Muuttamalla kuonanmuodostajareseptiä tai säätämällä terästehtaan ajotapaa voidaan kuonan mineraalikoostumusta säätää siten, että siitä tulee ominaisuuksiltaan hyvä rakennusmateriaali, Pålsson sanoo.


– Osa kuonasta menee asfaltinvalmistukseen, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia käyttökohteita. Lämmittää mieltä, kun voi tehdä jotakin ympäristön hyväksi. Meillä on vain yksi maapallo, ja olemassa olevista resursseista on pidettävä huolta, Pålsson jatkaa.