Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovakon ilmastotodistus uusittu

Published 2014-09-05

Green Cargo on myöntänyt Ovakon kuljetuksille ympäristö- ja ilmastotavoitteidemme mukaisen ilmastotodistuksen.

Ilmastonmuutokseen keskeisesti liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat Ovakolle tärkeä asia, ja suosimalla junakuljetuksia pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme.

Ilmastotodistus tarkoittaa, että Green Cargon Ovakolle Ruotsissa suorittamien tavarakuljetusten yhteenlaskettu ilmastovaikutus oli vuoden 2013 aikana vähemmän kuin 10 grammaa hiilidioksidia nettotonnikilometriä kohti. Kalustona käytettiin pääosin sähköjunia, joissa voimanlähteenä on vesivoimalla tuotettu sähkö.

Voit lukea lisää Ovakon ympäristötyöstä täältä.