Innovative steel
for a better engineered future
print

Ympäristöajattelu laajentaa tarjontaa

Published 2014-06-17

Ovakon Forsbackan lämpökäsittelylaitoksella valssatut terästangot pehmeäksihehkutetaan koneistusta ja oikaisua varten. Laitoksessa on myös uusi innovatiivinen karkaisulaitos.

Forsbackan tuotantolinjalla on uusi innovatiivinen jäähdytyskammio. Kuumennetut teräsaihiot jäähdytetään kammiossa nopeasti vesipohjaisen prosessin avulla, jota voidaan sopeuttaa tankojen mittojen ja teräslajin mukaisesti.

Karkaisun lopuksi tapahtuvaan jäähdytykseen on perinteisesti käytetty öljyä. Ovako on kuitenkin valinnut ympäristöystävällisemmän menetelmän, jossa käytetään ylä- ja alapuolisia korkeapaineisia vesisuihkuja.

Vesikierto on puhtaampi vaihtoehto ja vähentää samalla päästöjä monilla osa-alueilla, sillä käyttämällä vettä eliminoimme myös rasvanpoistoprosessin, joka vaati monia eri kemikaaleja.
Veden käyttö parantaa myös työympäristöä Ovakon tavoitteiden mukaisesti.

Käsittelemällä materiaalia karkaistuna ja panostamalla kovakoneistukseen Ovako voi tuoda valikoimaansa uusia tuotteita. Uusi tuotantomenetelmä on herättänyt paljon kiinnostusta niin uusien kuin nykyisten lujia sekä kulutusta ja väsytystä kestäviä materiaaleja tarvitsevien asiakkaiden keskuudessa. Tuotteita tarvitaan esimerkiksi maansiirtokoneiden ja konttinosturien kulutusosiin sekä tuulivoimaloihin ja maatalouskoneisiin.