Innovative steel
for a better engineered future
print

Jatkuvan kasvun strategia

Ovakon strategian perustana on kolme kehitysaluetta: toiminnan tehostaminen (operational excellence), kasvu avainsegmenteillä ja vahvan perustan rakentaminen tulevalle toiminnalle.

Strategiset kehitysalueet

1. Tehostamme toimintaa

 • Työturvallisuuden parantaminen
  Kaikkien toimintojen työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti. Pitkän aikavälin tavoite on kunnianhimoinen: nolla tapaturmaa.
 • Kilpailukyvyn vahvistaminen lean-aloitteilla, kustannustehokkuudella ja selkeällä priorisoinnilla
  Tehostetaan prosesseja ja kustannuskuria sekä konsernin yhteisillä että paikallistason toimenpiteillä. Asetetaan toiminnalle selkeät prioriteetit, pääfokuksena turvallisuus, laatu, toimitusvarmuus ja tuottavuus.
 • Vahvistetaan kaupallista osaamista uuden aallon digitalisaatio-, myynti- ja hinnoittelualoitteilla
  Otetaan käyttöön uusia digitaalisia työkaluja ja prosesseja sekä järjestetään koulutusta mm. myynnissä ja konsernitason hinnoittelussa.

2. Kasvamme avainsegmenteillä

 • Kasvu kiinnostavilla niche-segmenteillä – välineenä selkeät segmenttistrategiat
  Ruokitaan keskeisten alojen kasvua selkeillä segmenttistrategioilla sekä maantieteellisesti että tuotekohtaisesti.
 • Hyödynnetään USA:n ja Aasian-Tyynenmeren alueen kasvua maailmanluokan tuotteillamme
  Arvioidaan mahdollisuuksia seurata asiakkaitamme maailmanmarkkinoille sekä muutoin hyödyntää meille uusien maantieteellisten alueiden kasvua.

3. Rakennamme vahvaa perustaa tulevalle toiminnalle

 • Jatkuvat investoinnit teknologiajohtajuuteen sekä uusiin sovelluksiin tarkoitettuihin materiaaleihin ja tuotteisiin
  Kehitämme uusia tuotteita johtaviin sovelluksiin.
 • Vahvempi asema ensisijaisena toimittajana tarjoamalla maailmanlaajuisesti johtavia vähähiilisiä tuotteita
  Pidämme yllä ja kehitämme Ovakon johtavaa asemaa kestävän kehityksen mukaisissa, ympäristöystävällisissä teräksissä.
 • Mahdolliset strategiset yrityskaupat ydinsegmenttien markkinajohtajuuden ja/tai alan keskittymisen vahvistamiseksi
  Arvioimme jatkuvasti mahdollisuuksia yrityskauppoihin. Sopiva yritys on alueensa markkinajohtaja tai tarjoaa pidemmälle jalostettuja tuotteita tai palveluja, jotka täydentävät nykyistä tarjontaamme.mme.

Strategiset tavoitteet

Turvallisuus
Pitkän aikavälin päämäärä on nolla tapaturmaa. Lyhyen aikavälin tavoite on pohjoismaisia vertaisyrityksiä alhaisempi (< 5) tapaturmataajuus (LTIFR, poissa oloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoona työtuntia kohti).

Asiakkaat
Haluamme olla asiakkaan ykkösvalinta perustuen kiinnostaviin tuotteisiin, erinomaisiin asiakassuhteisiin, alan johtaviin toimituspalveluihin ja pienimpään kokonaishiilijalanjälkeen.

Taloudellinen tulos
Ovakon taloudelliset tavoitteet ovat mittareita kannattavan kasvun, tehokkaan toiminnan ja terästeollisuuden syklisyyteen sopivan pääomarakenteen tavoitteillemme.