Innovative steel
for a better engineered future
print

Töissä Ovakolla

Haluatko kehittyä johtavan eurooppalaisen teräsyhtiön ja Pohjoismaiden suurimman teräsromun kierrättäjän mukana? Ovako etsii jatkuvasti lahjakkaita osaajia, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden teräksiä yhdessä meidän ja asiakkaidemme kanssa. Matalassa organisaatiossamme päätökset syntyvät vitkastelematta. Meille on tärkeää ennen muuta turvallisuus, toiminnan kehittäminen, kestävä kehitys ja laatu.


Turvallisuus ennen kaikkea
Turvallisuus on Ovakolle ykkösprioriteetti. Visionamme on päästä kokonaan eroon työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista. Tuloksellinen turvallisuustyö on ennaltaehkäisyä, järjestelmällisiä turvallisuuskierroksia, koneturvallisuuden parantamista sekä kaikkien muutostilanteiden riskianalyysejä. Tuloksiin tarvitaan lisäksi koko henkilöstön jatkuvaa kouluttamista turvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa. Sinun terveydelläsi on meille väliä!

Lue lisää turvallisuus- ja terveystyöstämme.

Ydinarvomme
Meillä Ovakolla arvostetaan toiminnan jatkuvaa parantamista – tavallisessa arkisessa työssä ja asiakaspalvelussa. Sekä nykyisen henkilöstön että uusien kykyjen innostamiseksi olemme kiteyttäneet Ovakon hengen kolmeen arvoon: uudistuva, vastuullinen ja osaava.

Lue lisää arvoistamme.

Kestävä kehitys
Yksi teräksen hienoista ominaisuuksista on sen kierrätettävyys – terästä voi käyttää yhä uudelleen tinkimättä laadusta. Ovakon koko tuotanto perustuu kierrätysteräkseen, eli sitä varten ei tarvitse louhia uutta rautamalmia. Myös hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin malmipohjaisessa tuotannossa. Itse tuotanto ei silti ole läheskään ainoa osa kestävän kehityksen työtämme. Ovakon tavoitteena on kaikin puolin kestävä toimintatapa, mukaan lukien niin laatu ja asiakassuhteet kuin henkilöstö, turvallisuus ja ympäristö.

Lue lisää kestävän kehityksen työstämme.

Tutkimus ja kehitys
Uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten parantaminen on Ovakolle johtavana eurooppalaisena koneenrakennusterästen valmistajana elintärkeää. Panostamme erityisesti tulevaisuuden tekniikkaan ja ympäristötehokkaisiin ratkaisuihin ja tarjoamme asiakkaille jatkuvasti tehokkaampia tuotteita kasvattamatta kustannuksia. Huomisen teräksiin tähtäävässä kehitystyössä tarvitaan teräviä aivoja ja kunnianhimoa. Sopiiko kuvaus sinuun? Jos olet sitä mieltä, tutustu T&K-toimintaamme.

Laatu
Maailmanluokan terästuotteet vaativat muutakin kuin hyvää palvelua, toimitusvarmuutta tai korkeatasoista sovelluskehitystä – kaiken toiminnan pitää olla laatuajattelun läpäisemää. Ovakossa laatujohtamisen työkaluna on kaikki prosessit kattava ISO 9001 -standardin mukaan sertifioitu laatujärjestelmä.

Lue lisää laatutyöstämme.