Käytännöt ja määräysten noudattaminen

Ovako noudattaa Kansainvälisen työjärjestön ILOn julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Rion julistusta, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä pyrkii toiminnassaan torjumaan korruptiota ja ympäristön pilaantumista. Ovako katsoo kestävää kehitystä koskevan lainsäädännön ja määräykset toiminnan minimitasoksi. Lainsäädännön uudistuksia ja muutoksia seurataan systemaattisesti, ja muutoksiin reagoidaan tarpeen mukaan.

Ovakon toimintaohje (Code of Conduct) on kaiken toiminnan perusta, ja sen noudattamista vaaditaan kaikilta työntekijöiltä. Jokaisen työntekijän pitää tuntea toimintaohje ja ymmärtää, mitä sen noudattaminen häneltä itseltään vaatii.

Ovakon politiikkoja ja ohjeita

  • Ovako Code of Conduct
  • Ovako Code of Conduct for suppliers
  • Ovako Environmental , Health and Industrial Safety Policy
  • Ovako Quality Policy
  • Delivery Conditions ALBIF 2000
  • Terms of Delivery ALBIF 2000 modified

Hallintojärjestelmät

Ovakon yksiköillä on käytössä kansainvälisen ISO-standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ISO 45001), ympäristöjärjestelmä (ISO 14001), laatujärjestelmä (ISO 9001 ja IATF 16949:2016) ja energianhallintajärjestelmä (ISO 50001). Osalla yksiköistä järjestelmät on myös sertifioitu.

Voimassa olevat sertifikaatit ovat ladattavissa Ovakon mediapankista.

Ovako Kestävän kehityksen raportti 2019

Lataa PDF (englanniksi)