Ovako erottuu muista toimijoista käyttämällä tuotannon pääraaka-aineena rautamalmin sijasta yksinomaan rautaromua. Koska terästä voi kierrättää rajattomasti heikentämättä materiaaliominaisuuksia, Ovakon terästuotannolla pystytään hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tinkimättä teräksen laadusta.