Konfliktimineraalit

Ovako ei käytä konfliktimineraaleja, kuten tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa. Konfliktialueilla tarkoitetaan konfliktimineraaleja koskevan Yhdysvaltain Dodd-Frank-lain mukaisesti Kongon demokraattista tasavaltaa ja sen naapurimaita. Ovako edellyttää tavarantoimittajiltaan vastuullista raaka-aineiden hankintaa, johon ei saa liittyä kriisejä alkuperämaissa ruokkivaa toimintaa.

Ovako kannattaa Responsible Business Alliance -koalition (RBA) ja Global e-Sustainability Initiativen (GeSI) toimintaa, johon lukeutuu muun muassa konfliktivapaiden materiaalihankintojen ohjelma ja konfliktimineraalien käytön raportointikehys.

Tavarantoimittajilta hankkimamme romun ja seosaineiden raaka-aineena ei ole käytetty tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa (3TG) tai muita konfliktimineraaleja eikä niitä ole tuotu konfliktialueilta, joten ne täyttävät asianmukaisen Yhdysvaltain lainsäädännön vaatimukset (Non-Conflict Minerals Act, By U.S. law H. R. 4173, section 1502). Ovakon toiminnassa konfliktialueilla tarkoitetaan konfliktimineraaleja koskevan Dodd-Frank-lain mukaisesti Kongon demokraattista tasavaltaa ja sen naapurimaita. Kaikista muutoksista tuotteidemme seosaineiden alkuperässä tiedotetaan asiakkaille.

Ovakon konfliktimineraalien raportointimalli on ladattavissa täältä.

Tiukat vaatimukset yhteistyökumppaneille

Ovakon kaikkiin uusiin toimitussopimuksiin sisällytetään toimittajaohjeet (Supplier Code of Conduct), jotka asettavat vähimmäisvaatimukset liittyen esimerkiksi lainsäädännön noudattamiseen, toiminnan eettisyyteen, korruption torjuntaan, työolosuhteisiin ja ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön.

Toimittajat arvioidaan ja valitaan vakiomuotoisen hankintaprosessin mukaisesti. Valintakriteerejä ovat hinta, laatu ja toimitustäsmällisyys.

Kaikkien Ovakolle tuotteita tai palveluja tarjoavien toimittajien on täytettävä itsearviointilomake.