Putkituotteemme ovat tasalaatuisia ja mittatarkkoja, joten isot työstövarat ovat tarpeettomia. Ovakon putkituotteita ja ainesputkia käytetään sovelluksiin, joissa materiaalille asetetaan erityisen kovia vaatimuksia, esimerkiksi laakeri-, auto- ja konepajateollisuudessa sekä hydrauliikassa.

Tarjoamme asiakaspalvelun optimoimiseksi vakioputkia myös pieninä tilausmäärinä ja tavanomaista tehdastoimitusta lyhyemmillä toimitusajoilla. Näitä vakiovalikoimia on kaksi. Laakeriteräsohjelma käsittää noin 350 putkikokoa ulkohalkaisijoilla 50–243 mm. Ovako 280 -ohjelma käsittää standardin EN 10294 mukaisia mikroseostetusta Ovako 280 -teräksestä valmistettuja ainesputkia. Ovako 280 -ainesputkien varasto-ohjelma sisältää noin 250 mittaa ulkohalkaisija-alueella 30–256,5 mm.

Sekä laakeriteräsputkissa että Ovako 280 -ainesputkissa on tarkat koneistusvarat. Kaikille tuotteille taataan valmismitta sorvattuna, joko sisältä tai ulkoa kiinnitettynä. Molempien vakio-ohjelmien putkia on saatavissa tehdastoimituksena sekä nimetyiltä myyntiyhtiöiltä ja jälleenmyyjiltä. Laakeriteräsputki- ja Ovako 280 -ainesputkiohjelman lisäksi toimitamme putkia kaikissa Ovakon vakioteräslajeissa.

 

Kuumavalssatut ja kylmämuokatut putket

Putkituotteemme myydään yleensä ennalta määrättyyn käyttötarkoitukseen. Käytön helpottamiseksi takaamme kaikille putkillemme valmismitan koneistuksen jälkeen. Tuotantomme tähtää aina loppumittoihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä valmiiksi koneistettua kappaletta, joten pituuteen 2,5 x ulkohalkaisija asti pystytään takaamaan erittäin pieni työvara niin ulkoa kuin sisältä kiinnitettäessä. Pidemmät putket edellyttävät jonkin verran suurempaa työvaraa.

Toleranssit

Koneistuksen työvarat lasketaan putken valmistustoleranssien perusteella. Jotta työvarat voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä, Ovakon putkituotannon koko mitta-alueen toleranssit ovat erittäin tarkat niin ulkohalkaisijan ja seinämäpaksuuden kuin muidenkin ominaisuuksien suhteen, mukaan lukien suoruus ja ympyrämäisyys. Käytännössä tämä säästää koneistustyötä, antaa paremman saannon ja säästää osavalmistuksen kustannuksia.

Maksimisuoruuspoikkeama on 1 mm per 1 000 mm:n mittapituus, ja maksimiympyrämäisyyspoikkeama on 65 prosenttia ulkohalkaisijan toleranssista.

Putkesta valmistetut puolivalmiit komponentit

Yritykset ostavat yhä yleisemmin esikoneistettuja tai kokonaan valmiita komponentteja. Ovako on vastannut tarpeeseen investoimalla komponenttivalmistukseensa, eritoten katkaistujen aihioiden tuotantoon. Tuotantojärjestelmämme mahdollistaa sekä lyhyet toimitusajat että tuotteiden optimoinnin asiakkaan tarpeiden mukaan. Monipuolinen konekantamme soveltuu niin pienerien valmistukseen kuin massamaiseen sarjatuotantoon. Ovakolla on mittava kokemus hyvin monenlaisista käyttökohteista, ja tunnemme luonnollisesti omat tuotteemme erinomaisesti, joten pystymme tarjoamaan toimivat ratkaisut kaikenlaiseen tarpeisiin.

Tuotanto-ohjelma

Puolivalmiiden komponenttien halkaisijat, toleranssit ja pintakäsittelyt ovat samat kuin täysimittaisissa putkissa.

Ulkohalkaisija: 25–254 mm

Pituus: 10–5 000 mm

Katkaistut putket voidaan tilauksesta toimittaa sinkopuhallettuina.

Muut kuin kohtisuoraan katkotut putket vastaavat yllä esitettyjä toleransseja seuraavin rajoituksin:

  • Katkaistun pinnan kohtisuoruuspoikkeama on korkeintaan 1,0 % ulkohalkaisijasta.
  • Jos kohtisuoruuspoikkeama ylittää tämän toleranssiarvon, toleranssi määräytyy poikkeaman mukaan.

Pakkaus

Komponentit toimitetaan kaulukselliselle kuormalavalle joko satunnaisesti ladottuna tai pinottuna. Kuljetustavasta riippuen komponentit jätetään suojaamatta tai pakataan vahapaperiin tai kutistemuoviin. Myös asiakaskohtaisesta pakkauksesta voidaan sopia.

Ovakon tuoteluettelo

Lataa PDF


Teräksenostajan digitaalinen työkalu - Steel Navigator

Ovakon Steel Navigator tekee oikean teräksen valinnan kuonapuhtautta vaativiin sovelluksiin helpommaksi kuin koskaan. Voit hakea teräksiä materiaaliominaisuuksien, käyttötarpeen tai lopputuotteen perusteella. Voit verrata ominaisuuksia standarditeräksiin. Ohjelma laskee valmiiksi myös työstökoneille lastuamisarvot, joilla säästät aikaa ja teriä. Digitaalinen lämpökäsittelyopas auttaa säästämään aikaa ja rahaa ennustamalla, miten koostumukseltaan määrätty terästanko käyttäytyy lämpökäsittelyn jälkeen. Olipa käyttökohteesi mikä tahansa, verkkotyökalumme auttavat löytämään satojen laatuterästen joukosta juuri tarpeitasi vastaavan tuotteen.

Tutustu tarkemmin Steel Navigator

Rekisteröidy Ovakon uutiskirje