Miten kuulit Ovakosta ensimmäisen kerran ja millainen on ollut matkasi yrityksessä?

Ensimmäisen kosketukseni Ovakoon sain yliopiston järjestämällä opintomatkalla vuonna 2010, ja pääsin sinne samana vuonna kesätöihin projektiin, jossa tutkittiin teelmien pituuksia. Valmistuin vuotta myöhemmin, ja sain paikan prosessimetallurgina Ovako Smedjebackenissa. Työ vastasi täydellisesti opintojani, ja olin jo vuotta aiemmalla opintomatkalla tykästynyt Smedjebackeniin. Vuonna 2014 pääsin yhdessä toisen henkilön kanssa vetämään isossa roolissa projektia, joka liittyi jatkuvavaluun tehtyyn investointiin. Olen vuosien varrella oppinut tuntemaan teräsosaston kuin omat taskuni, joten kun teräsosaston johtaja jäi isyyslomalle pari vuotta sitten, minua pyydettiin hänen isyyslomasijaisekseen. Vakituisena teräsosaston johtajana olen toiminut vuodesta 2017 lähtien.

Mitkä ovat vahvuutesi johtajana?

Minulle on tärkeää tukea kollegoita ja kuunnella heidän mielipiteitään. Pyrin luomaan yhteyden päivittäisen toiminnan ja itse asettamieni sekä yrityksen tavoitteiden välille. Jokaisella on oltava mahdollisuus vaikuttaa Ovakon kehitykseen, ja rohkaisenkin työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön. Työntekijöiden motivoiminen on oman työni kiinnostavia ja hienoja puolia. Toisinaan joudun muistuttamaan työntekijöitä olemaan kärsivällisiä, sillä kaikilla on joskus motivaatio hieman hukassa. Asioiden loksahtaminen kohdalleen saattaa kestää, mutta taistelutahto ja kärsivällisyys vievät pitkälle – hyvä idea kantaa aina. Pyrin yhdessä kollegojen kanssa perehtymään syvällisesti tuotantoon ja löytämään liiketoimintaamme tehostavia parannuskohteita.

Mitkä ovat mielestäsi yleisimmät virhekäsitykset teräsalasta?

Luultavasti monet pitävät terästeollisuutta miehisenä ja likaisena alana. Siihen on tietysti historiallisia syitä, sillä alalla työskenteli aikaisemmin vain miehiä. Monet ihmiset eivät tiedä, miten paljon terästeollisuuden prosessit ovat kehittyneet 40 viime vuoden aikana. Sen ansiosta on tapahtunut tuntuvaa parannusta monella muullakin saralla, kuten työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasioissa.

Ovako on esimerkiksi merkittävä kierrättäjä, sillä koko tuotantomme perustuu teräsromuun. Teräksenvalmistuksessa syntyvää ylijäämälämpöä hyödynnetään kaukolämmössä, ja suurin osa sivutuotteistamme voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen. Kuonaa voidaan esimerkiksi käyttää asfaltin valmistuksessa, jolloin kiviainesta joudutaan louhimaan vähemmän.

Miten alalle saataisiin enemmän naisia?

Naisten osuus on kasvanut jo sinä aikana, kun olen itse ollut mukana teräsalalla, mutta toivon tietenkin naisten osuuden vain kasvavan tulevaisuudessa. Ala on ollut perinteisesti fyysisesti raskas ja siksi miesvaltainen. Nykyään tuotanto on kuitenkin pitkälti koneellistettua, mikä avaa mahdollisuuden tasaisemmalle sukupuolijaolle. Uskon, että meidän on kerrottava terästeollisuudesta nuorille jo aikaisemmassa vaiheessa ja osoitettava, että alalla on kaikille sopivia mahdollisuuksia.