Kolmas vuosineljännes 2017 (2016)  

  • Tilausvirta kasvoi 14 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
  • Myyntivolyymi kasvoi 11 prosenttia ja liikevaihto 19 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
  • EBITDA-tulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia oli 9 (5) miljoonaa euroa. Sitä vahvistivat volyymien kasvu ja uudelleenjärjestelyohjelman tuomat kustannussäästöt. Tulokseen vaikuttivat myös tuotannon ylösajokustannukset, joiden vastineeksi neljännellä neljänneksellä saadaan isompi tuotanto.
  • Liiketulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 1 (-3) miljoonaa euroa ennen 0 (3) miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia.
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta oli 14 (3) miljoonaa euroa, sisältäen 1 (2) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.
  • Ovakon uudelleenjärjestelyohjelma toi 4 miljoonan euron kustannussäästöt.
  • Syyskuussa varmistui Ovako-konsernin uudelleenrahoitusjärjestely, jossa laskettiin liikkeelle uusi viisivuotinen 310 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina kiinteällä 5,0 %:n korolla. Uusi joukkolaina säästää Ovakolle korkokustannuksia vuositasolla 4 miljoonaa euroa.

– Saamme ilolla todeta, että pitkäjänteinen ja systemaattinen turvallisuustyömme tuottaa tuloksia. Työajan menetyksiin johtavia tapaturmia sattuu nyt vähemmän kuin koskaan Ovakon historiassa, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. – Vuoden alkupuoliskon myönteinen kehitys jatkui myös kolmannella neljänneksellä. Sekä myyntivolyymit että tilausvirta kasvoivat, ja nyt tulosluvut osoittavat, että päätöksessä on vahvin kolmas neljännes sitten vuoden 2011. Tulosparannus johtui edelleen jatkuneista rakenteellisten kustannusten säästöistä sekä myynnin kasvusta. Tulokseen vaikutti jossain määrin edelleen jatkuva kapasiteetin ylösajo, jolla pyritään vastaamaan kasvaneeseen kysyntään neljännellä neljänneksellä. Hyvä tuloskuntomme antoi edellytykset neljänneksen aikana menestyksellisesti toteutettuun uudelleenrahoitusjärjestelyyn, jossa laskettiin liikkeelle uusi viisivuotinen joukkovelkakirjalaina aiempaa alhaisemmalla korolla.

Lähiajan näkymät

Asiakkaidemme toiminta jatkuu edelleen vilkkaana, useiden tuotantolinjojemme vuoroja on lisätty ja tilauskanta on hyvä, joten arviomme mukaan myyntivolyymit kehittyvät vahvasti myös neljännellä vuosineljänneksellä.

Konsernin tunnusluvut 

2017 Q3  2016 Q3   2017 Q1–3 2016 Q1–3  2016 Koko vuosi
Myyntivolyymi   1000
tonnia 
162  146  578  532  708 
Liikevaihto   M€  197  165  675  585  781 
EBITDA ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  9  5  71  51  57 
EBITDA   M€  9  2  68  47  50 
     % liikevaihdosta, oikaistu  4,6 %  3,2 %  10,5 %  8,8 %  7,3 % 
     % liikevaihdosta   4,5 %  1,4 %   10,1 %  8,0 %  6,4 % 
EBITA-tulos ennen uudelleenjärjestelykustannuksia  M€  1  -3  47  28  25 
EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja)   M€  1  -6  44  23  18 
     Oikaistu EBITA-marginaali  0,6 %  -1,6 %  7,0 %  4,7 %  3,2 % 
     EBITA-marginaali   0,5 %   -3,4 %  6,6 %  3,9 %  2,3 % 
Liiketulos (EBIT)   M€  -1  -8  38  16  9 
Nettotulos   M€  -6  -11  14  -1  -12 
Operatiivisen toiminnan kassavirta   M€  14  3  20  14  35 
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE)   Hlöä  3 024  2 811  3 024  2 811  2 773 

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Ovako AB (publ) on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollinen julkistamaan nämä tiedot. Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 25.10.2017 klo 9.00.