Rauta- ja terästeollisuuden osuus maailman kaikista CO2-päästöistä on noin seitsemän prosenttia.¹ Kun huomioon otetaan myös tuotantoketjun alkupäässä käytettävät kulutushyödykkeet ja raaka-aineet sekä niiden tuotanto ja kuljetus, luku on vieläkin suurempi. Siksi globaalin terästuotannon kehdosta tehtaan portille lasketun hiilijalanjäljen pienentäminen on erittäin tärkeää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi terästuotteita ostavien asiakkaiden on ollut vaikeaa tehdä valistuneita päätöksiä, sillä eri valmistajien tuotteiden hiilijalanjäljestä on ollut käytettävissä erittäin vähän tietoa. 

Ovakon ilmastoselosteet antavat asiakkaille mahdollisuuden vertailla jokaisen Ovakolla tuotetun teräskilon hiilijalanjälkeä verrattuna maailmanlaajuiseen keskiarvoon. Ilmastoselosteet auttavat asiakkaita tekemään ostopäätöksensä hiilijalanjäljen vertailujen perusteella ja laatimaan omien tuotteidensa ilmastoselosteet.  

– Julkaisemalla ilmastoselosteet annamme asiakkaille mahdollisuuden tehdä teräshankinnoissaan tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi se antaa paljon terästä sisältäviä tuotteita valmistaville asiakkaille mahdollisuuden luoda omat maailmanluokan hiilijalanjälkensä. Tänään julkaisemamme tiedot osoittavat, että eri terästen hiilijalanjäljissä on eroa. Ovakon asiakkaiden ostamassa teräksessä jokainen kilo on tuotettu noin 80% pienemmillä hiilidioksidipäästöillä maailman keskiarvoon verrattuna, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 

Ovakon ympäristötuoteselosteet on laatinut Swerea IVF, ja ne ovat kahden ulkopuolisen konsulttiyrityksen todentamia. Ilmastoselosteet ovat julkisesti saatavilla kansainvälisen EPD-järjestelmän verkkosivustolla.  

- - - 

Ympäristötuoteselosteet (EPD®) 

Ympäristötuoteseloste (EPD) on todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta. Kansainvälinen EPD-järjestelmä on ISO 14025- ja EN 15804 ‑standardeihin perustuva ympäristötuoteselosteiden ohjelma.²

Kansainvälinen EPD-järjestelmä antaa mahdollisuuden muokata annettavia tietoja tiettyjen käyttäjätarpeiden ja markkinasovellusten mukaan ottamalla käyttöön yhteen ympäristövaikutusluokkaan keskittyvät EPD:t (Single-Issue EPD). Niistä suosituin on ollut ilmastoseloste, jossa ilmoitetaan ainoastaan tuotteen hiilijalanjälki ja viitataan muiden vaikutusten osalta täysimittaiseen ympäristötuoteselosteeseen.³

¹ https://www.globalccsinstitute.com/publications/challenges-and-opportunities-co2-capture-and-storage-iron-and-steel-industry

² http://www.environdec.com/en/

³ http://www.environdec.com/en/What-is-an-EPD/Different-types-of-EPD/Single-Issue-EPD/

Tietoa Ovakosta

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.

Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 12.12.2017 klo 9.00.