Ovako edistyi vuonna 2019 vahvasti vastuullisuustyössään keskittymällä johtamiskäytäntöihin, vastuun kantamiseen ja tuottavuuteen. Yritys saavutti kaksi tärkeää tavoitetta, molemmat vuoden suunniteltua aiemmin. Ensinnäkin yritys on onnistunut pienentämään hiilijalanjälkeään yli 30 prosenttia vuodesta 2015. Ovakon tapaturmataajuus (lost time injury frequency rate, LTIFR) on nyt alle kolmen – merkittävä saavutus matkalla kohti pitkän aikavälin tavoitetta eli nollaa tapaturmaa.

”Sekä omat asiakkaamme että heidän asiakkaansa kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuullisuuskysymyksiin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa meillä on useita kiinnostavia yhteistyöprojekteja, joiden uskomme olevan tärkeitä kestävän kehityksen kannalta. Teollisuuden, oppilaitosten ja yhteiskunnallisten päättäjien välinen yhteistyö on ensiarvoista, jotta voimme tukea innovaatioita ja tehdä infrastruktuuria koskevia, ilmastoneutraalin teollisuuden kehitystä edistäviä päätöksiä”, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. ”On myös tärkeää tarjota asiakkaille käytännöllisiä työkaluja, joilla he saavat paremman käsityksen valintojensa vaikutuksista kestävään kehitykseen. Siksi kehitimme työkalun hiilijalanjäljen laskentaan.”

Laskurissa (Carbon Footprint Calculator) hyödynnetään kuumavalssatun tangon elinkaarianalyysia. Se ottaa myös huomioon jatkojalostuksen vaikutukset hiilidioksidipäästöihin. Laskurin tietojen avulla asiakkaat voivat vertailla eri tuotteita sekä antaa omille asiakkailleen eri toimittajien mielekkääseen vertailuun tarvittavat tiedot. 

Ovakon yritysvastuuraportti 2019 on nyt luettavissa osoitteessa www.ovako.com.

 

Ovako

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja yhtiön liikevaihto on noin 1 000 miljoonaa euroa. Maaliskuusta 2019 lähtien Ovako on ollut Sanyo Special Steelin tytäryhtiö. Sanyo Special Steel on osa Nippon Steel Corporation –konsernia, joka on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja. Sillä on yli 100 000 työntekijää, ja konsernin liikevaihto on noin 50 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp ja www.nipponsteel.com.