Investoiminen mekaaniseen vakuumipumppujärjestelmään on ensimmäinen tämän tyyppinen ratkaisu terästeollisuuden alalla Suomessa. Ovakon Imatran tehtaalla haluttiin parantaa tehtaan energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja jäähdytysveden kulutusta korvaamalla aiempi höyryejektoripumppujärjestelmä mekaanisella vakuumipumppuihin perustuvalla järjestelmällä. Uusi tekniikka mahdollisti myös entisestään parempilaatuisten erikoisterästen tuottamisen ja erilaisten teräslaatujen kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Kaiken lisäksi uusi tekniikka on nopeuttanut tuotantoprosessia. 

-    Halusimme uudistaa energiatehokkuudeltaan vanhentuneen järjestelmän, sillä vakumointi on tärkeä prosessivaihe erikoisterästuotannossa. Sillä poistetaan sulasta teräksestä siihen liuenneita kaasuja, erityisesti vetyä, joka haurastuttaa terästä. Nyt itse vakumointi tehdään 80 % aikaisempaa energiatehokkaammin. Se on erittäin suuri muutos ja pienentää terästehtaamme vuosittaista energiankulutusta 5 %:lla. Investoinnin tulokset olivat jopa odotettua paremmat, kertoo Ovakon Imatran tehtaan ympäristöpäällikkö Hanna Vuolteenaho.

Vuolteenahoa ilahduttavat energiansäästön lisäksi myös investoinnin positiiviset ympäristövaikutukset, jotka ovat Ovakon keskeisiä myyntivaltteja energia- ja ympäristötietoisille asiakkaille. 

-    Jo nyt Ovakon terästuotteiden hiilijalanjälki on peräti 80 % maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi mutta haluamme kehittyä entistä paremmaksi. Vakuumipumppujärjestelmän uusimien myötä myös tehtaan hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet 4 500 t vuodessa pienentyneen maakaasukäytön vuoksi. Samoin tarvetta vanhan tekniikan edellyttämälle jäähdytysvedelle ei enää ole, joten tehtaan vesienkäsittelylaitoksen kuorma on pudonnut n. 20 % vuodessa. Samalla myös tehtaan raskasmetallikuormitus vesistöön erityisesti sinkin ja myös lyijyn osalta on pienentynyt. 

Vuoden 2020 energianerokas –tunnustus myönnettiin Ovako Imatra Oy Ab:lle keskiviikkona 18.11.2020 Energianerokas Suomi –Talkcastin yhteydessä. Tunnustuksen vastaanotti Ovakon Imatran tehtaan henkilöstö-, viestintä-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Helena Kumpulainen. Tuomaristo mainitsi perusteluissaan vakuumipumppuratkaisun olevan ”energianerokas pioneeriratkaisu terästeollisuudessa. Tehtaan ja Suomen mittakaavassa merkittävä ja vaikuttava toimenpide, jolla on lukuisia toiminnan läpileikkaavia etuja niin ympäristöön, tuotantoprosessiin kuin liiketoimintaan. Teko osoittaa, että olemassa oleviin tuotantoprosesseihin on mahdollista toteuttaa tuntuvia energiaharppauksia, jotka saavat aikaa hyötyjen dominoefektin.”