– Siitä lähtien kun päätös Forsbackan toiminnan lakkauttamisesta tehtiin olemme aktiivisesti etsineet kuulatehtaalle pitkäjänteistä omistajaa. Tavoitteena oli toiminnan jatkuminen ja kasvumahdollisuuksien luominen. Olemme siis erittäin tyytyväisiä Forsbacka Kulverk AB:n kanssa aikaansaatuun sopimukseen. Varsinainen ostaja, omistajayhtiö Damasteel AB, on paikallinen toimija, näkee tehtaassa runsaasti potentiaalia ja suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti, sanoo yksikön toimitusjohtaja ja Ovako SmeBox -liiketoiminta-alueen johtaja Rickard Qvarfort.

Yrityskauppaan sisältyy viisivuotinen toimitussopimus, jonka mukaan Ovako toimittaa 90 prosenttia kuulatehtaan tarvitsemasta teräksestä. Ovakolla on myös tarvittaessa mahdollisuus käyttää Forsbacka Kulverk AB:n valssaamoa alihankintapalveluna.

Suunnitellusta yrityskaupasta on käyty Ruotsin yhteistoimintalain (MBL) vaatimat etukäteisneuvottelut. Forsbackan tehdasalueen muut osat pysyvät Ovakon hallinnassa 28. helmikuuta 2017 asti, jolloin niiden toiminta lakkaa.

- - -

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com