Innovative steel
for a better engineered future
print

Våra kärnvärden

På Ovako sätter vi stort värde på att ständigt prestera bättre - i det dagliga arbetet och för våra kunders bästa. För att definiera Ovako-andan och för att inspirera våra anställda i arbetet har tre värderingar tagits fram.

Tre värderingar definierar Ovako-andan

Nytänkande
Med nytänkande menar vi att vi bidrar till utveckling och nya idéer

Ansvarsfull

Med ansvarsfull menar vi att vi tar ansvar för vår uppgift och varandra och agerar med respekt för vår omvärld.

Kunnig
Med kunnig menar vi att vi med kunskap och samverkan ger våra kunder ett bättre resultat.