Innovative steel
for a better engineered future
print

Tekniksprånget

Är du nyfiken på ett jobb som ingenjör inom Ovako?
Då skall du söka dig till Tekniksprånget som är ett nationellt initiativ, initierat av Regeringen och Näringslivet. 2030 kommer det att råda stor brist på ingenjörer både inom Sverige och Europa och den trenden vill vi på Ovako vända.


Vad erbjuder vi?

Du får en kvalificerad praktik hos oss i fyra månader där en utsedd handledare stöttar dig. Vi erbjuder också boende på plats utöver din praktiklön om 13 500 kr per månad.
Vårt mål är att du skall få en betydelsefull tid hos oss där du upptäcker vilken spännande industri stålbranchen är.

Vem kan söka?
Du som är under 21 år och behörig att söka en ingenjörsutbildning kan söka till Tekniksprånget.

Intresserad?
Söker gör du via www.teknikspranget.se där du också hittar mer information
Glöm inte att välja Ovako som förstahandsalternativ vid ansökan.

 

Läs mer
www.facebook.com/teknikspranget
www.twitter.com/teknikspranget