Innovative steel
for a better engineered future
print

Produktionsanläggningar

Ovako har produktionsanläggningar på nio orter. Verksamheten delas in i tre produktionsflöden – Hofors–Hällefors, Smedjebacken–Boxholm samt Imatra. Dessa produktionsflöden gör att Ovako har en bredd i erbjudandet mot kund och därmed kan erbjuda kunderna lösningar utifrån flera olika behov. Utöver dessa tillverkar Ovako hårdkromade produkter under varumärket Cromax.