Innovative steel
for a better engineered future
print

Med siktet på effektiv förbränning

Published 2013-11-12

Mersedeh Ghadamgahi är ingenjören som kombinerar doktorandstudier på KTH i Stockholm med jobb som ingenjör på Ovakos forsknings- och utvecklingsavdelning i Hofors. Uppdraget är att göra förbränningsugnarna mer effektiva – vilket ger fördelar både miljömässigt och ekonomiskt.

– Det var min handledare på KTH som föreslog att jag skulle ta kontakt med Ovako, när jag gjorde min masteruppsats 2011. Patrik Ölund, forsknings- och utvecklingschef på Ovako, uppmuntrade mig också att fortsätta min utbildning som doktorand parallellt med att jag började jobba där, berättar Mersedeh.

Simuleringar visar hur ugnarna kan förbättras

Mersedeh doktorerar i energiteknik och tittar på hur förbränningsugnar som exempelvis de på Ovako kan bli mer effektiva. Med hjälp av avancerad mjukvara undersöker hon vad som händer inne i ugnarna med hjälp av simuleringar.

– Först simulerar vi det aktuella läget inne i ugnen: vilken temperatur det är, hur många procent syre luften innehåller och så vidare. Sedan jämför vi med experiment som har gjorts i riktiga ugnar. Om resultaten liknar varandra kan vi lita på att simuleringarna fungerar.

Testar nya idéer i praktiken

Det finns ett labb med pilotugnar på KTH, men Mersedeh jobbar oftast tillsammans med Ovakos R&D-avdelning i de ”riktiga” ugnarna uppe i Hofors för att testa nya idéer.

– Det som är så bra med Ovako är öppenheten. Mina idéer är alltid välkomna och vi kan testa nya saker. Det är uppmuntrande och inspirerande och jag känner verkligen att jag gör nytta.

Talade på ICAE 2013 i Sydafrika

Mersedeh har nyligen publicerat sin första artikel med titeln “Numerical study on heat transfer and combustion in a large scale – LPG fuel furnace: The role of oxygen content in oxidizer”. Den tog henne ända till Sydafrika för Ovakos räkning, närmare bestämt till International Conference on Applied Energy, ICAE 2013, där Mersedeh var en av talarna.

– Att tala på ICAE med experter från hela världen som synade mitt arbete i sömmarna var definitivt en utmaning. Det blev intressanta diskussioner efter min presentation, vilket visade att det finns ett stort intresse för "krocken" mellan fakademiskt arbete och problemlösning i den verkliga industriella världen, avslutar Mersedeh.

 

Mersedeh Ghadamgahi 

 

Ålder: 29

 

Bor i: Hofors och Stockholm

 

Utbildning: Master-examina i energiteknik och materialvetenskap, doktorandstudier i energi- och ugnsteknik  

 

Arbetar: På Ovakos forsknings- och utvecklingsavdelning i Hofors och som doktorand på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Fritidsintressen: Sport, friluftsliv, resor, litteratur och musik.