Innovative steel
for a better engineered future
Värdefulla rester
print

Värdefulla rester

Published 2014-12-15

I Ovakos stålproduktion skapas även restprodukter som slagg, glödskal, tegel och järnsulfat. Tack vare god planering och affärstänkande kan mycket i dag säljas vidare med förtjänst. En årsproduktion på 450 000 ton stål endast vid Ovako i Hofors ger 90 000 ton restprodukter, skrot oräknat.

- Restprodukterna är en resurs vi måste ta vara på, inte minst för miljöns skull, säger Kjell Pålsson, restproduktsansvarig vid Ovako i Hofors.

År 2000 började Ovako ett målinriktat arbete med att minska mängden material som kördes till deponi. I slutet av 2008 hade de flesta av restprodukterna fått en annan användning.


Glödskal istället för malm
Idag producerar Ovako ett antal produkter vid sidan av stål:

• Glödskal från valsverk/rörverk/ringverk består av järnoxid. Produkterna kan ersätta järnmalm som råvara exempelvis vid tillverkning av råjärn, ferrokisel, ferrokrom eller cement. Det finns i dag en stor efterfrågan från kunder som producerar ferrokisel och från tillverkare av tung betong. Det sistnämnda används till exempel i motvikter till lyftkranar och hissar.

• Från det stoft som fångas upp av stålverkets rökgasrening utvinner andra företag zink.

• Vidare finns bland annat tegel från stålverkets stigplan och från infodring i ugnar. De kommer till användning vid tillverkning av nytt tegel eller eldfasta massor.

• En annan restprodukt, järnsulfat, kan användas vid cementtillverkning och vid vattenrening.


Slagg
Den största delen av restprodukter utgörs av slagg.

– Genom att ändra i slaggbildarreceptet eller justera körsättet i stålverket kan vi styra slaggens mineralsammansättning så att den blir ett konstruktionsmaterial
med bra egenskaper,
säger Kjell Pålsson och fortsätter

– En del slagg går till asfaltstillverkning, men vi jobbar ständigt med utveckling av nya användningsområden. Det känns bra i hjärtat att få göra något positivt för miljön. Vi har bara ett jordklot och behöver ta vara på de resurser som finns, fortsätter Kjell Pålsson.