Innovative steel
for a better engineered future
print

Världens mest hållbara stål och industrins villkor i fokus när statsministern besökte Ovako i Hofors

Published 2017-05-17

Statsminister Stefan Löfvén besökte idag Ovako i Hofors för att samtala med ledning, fackliga representanter och medarbetare. Stora delar av samtalet kom att handla om industrins villkor och vikten av en stark svensk tillverkningsindustri och statsministern uttryckte stor uppskattning för Ovakos arbete med världens mest hållbara och rena stål.

Ovako genom vd och koncernchef, Marcus Hedblom, var stolt att kunna visa upp tillverkningen av världens mest hållbara stål, helt baserad på återvunnet skrot. 

- Ovako är ett världsledande stålföretag inte bara sett till produkter utan också till vårt koldioxidavtryck. Vi gör miljönytta med varje kilo stål som vi levererar jämfört våra konkurrenter. En viktig fråga för oss är därför hur vi kan säkerställa att miljöaspekter blir en levande verklighet i inköpsbeslut hos de industriföretag som vi servar och hur vi kan förena en svensk miljöpolitik med faktumet att ju mer kilon vi levererar och ju mer CO2 vi därmed släpper ut, så sparar världen stora utsläpp av CO2 ur ett globalt perspektiv, sa Marcus Hedblom.

Marcus Hedblom betonade också vikten av besöket och möjligheten för industrin att tillsammans med politiken diskutera hur man genom samarbete kan skapa rätt förutsättningar för en långsiktigt stark svensk industri.

- Ovakos stål är startpunkten för en värdekedja som står för en mycket stor del av Sveriges sysselsättning, samt den svenska exporten och bytesbalansen. Utan rätt förutsättningar känner vi en oro för överlevnadskraften i denna värdekedja. Det är viktigt att regering och riksdag förstår villkoren för vår industri så att de kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för Sverige att behålla en förädlande industri också långsiktigt, sa Marcus Hedblom.