Innovative steel
for a better engineered future
Utveckling i nära samarbeten
print

Utveckling i nära samarbeten

Forskning och utveckling är ett strategiskt viktigt område inom Ovako. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan Ovakos forskningsavdelning och våra nyckelkunder. Resultatet ger tydliga effekter på förbättrad konkurrenskraft.

Ovakos IQ-stål är ett exempel på resultatet av ett sådant samarbete. IQ-stålet är ett unikt stål som används i applikationer som bidrar till minskad miljöbelastning och sänkta CO2-utsläpp vilket har uppmärksammats särskilt. Ovakos forskningschef Patrik Ölund tilldelades i januari i år det åtråvärda Kami-priset för sitt bidrag till utvecklingen av detta stål.

– Ovako arbetar ständigt med att möta våra kunders  krav och önskemål på stålets egenskaper, produktens utförande, service och/eller teknisk support, säger Patrik Ölund som är chef för forskning och utveckling på Ovako.

Vad gör Ovako för att möta dessa krav?

– Utvecklingen av produkterna SP-Bar, M-Steel™ och IQ-Steel® är exempel på betydelsefulla utvecklingsarbeten för våra kunder. Denna typ av produktutveckling sker kontinuerligt. Under 2012 har till exempel varianter av IQ-stålet skräddarsytts för att tillgodose nya specifika kundbehov.

Hur viktigt är det att samarbeta med kunden i produktutvecklingen?

– Täta samarbeten med nyckelkunder kring produktutveckling och innovation är avgörande för vår konkurrenskraft. Att bedriva den här typen av projekt tillsammans med våra kunder är mycket viktigt eftersom det ger oss möjlighet att identifiera marknadens framtida behov och därigenom utveckla produkter som möter dessa.

Hur arbetar Ovako med miljö och miljöteknik i materialutvecklingsprocesser?

– Miljö- och energibesparingsfrågor är och kommer även framöver att vara väldigt viktiga. Därför prioriterar vi att utveckla stål som bidrar till lägre resursanvändning. Genom bättre kontroll av de egna processerna kan vi minska åtgången av både energi och råmaterial. Arbetet med att utveckla starkare och renare material resulterar i mindre energikonsumerande produkter som i förlängningen ger en positiv miljöeffekt.

Hur arbetar Ovako med innovation?

– Ovako är det perfekta företaget för att tillvarata nya idéer. Det är tillräckligt stort för att ha resurser att undersöka och exploatera idéer. Samtidigt känner alla varandra, vilket medför att idéer inte faller mellan stolar eller fastnar i byråkratiska processer. Centralt arbetar vi med tre forsknings- och utvecklingsnätverk. Där väljs idéer ut och omsätts till projekt. All information delas mellan nätverken för att effektivt sprida idéer till alla enheter inom Ovako.

Patrik Ölund, forsknings- och utvecklingschef

 

 

Produktinformation

 

IQ-Steel® »


SP-bar »


M-Steel® »