Innovative steel
for a better engineered future
print

Vår vision

Ovakos vision pekar ut riktningen för företagets långsiktiga utveckling.

Visionen innebär att vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla ett högkvalitativt och innovativt stål. På så sätt skapar vi och våra kunder gemensamt förutsättningar för en bättre framtid. Vi på Ovako är stolta över vad vårt stål, som en komponent i våra kunders produkter, möjliggör för slutanvändaren och vi är övertygade om att vårt stål kan skapa förutsättningar för att ytterligare minska CO2-utsläppen.

Ovakos vision:

"Innovative steel for a better engineered future"