Innovative steel
for a better engineered future
print

Ett företag med 300-åriga anor

Ovako vilar på en grund av gedigen nordisk expertis inom stålproduktion. Grunden till Ovako lades för över 300 år sedan: företagets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet, då tillverkningen började i Hofors, följt av Boxholm och Hällefors på 1700-talet och Smedjebacken år 1856. Läs om Ovakos tidiga historia »

Under 1900-talet har verksamheten lagts om ett flertal gånger på vägen till dagens privatägda Ovako. 

 

Ovakos nutidshistoria

Juni 2018

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, en global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet, slutförde förvärv av Ovako. 

Augusti 2010

Riskkapitalbolaget Triton köpte divisionerna Bar, Bright Bar och Tube and Ring och etablerade det nya Ovako, där den tidigare Wire-divisionen uteblev.

November 2007

Pampus Stahlbeteiligungs övertog helt ägandet av Ovako. Pampus Stahlbeteiligungs ägdes av Werner Pampus med familj.

November 2006

Ovako såldes till Pampus Industrie Beteiligungen och de holländska investerargrupperna Hombergh Holdings BV och WP de Pundert Ventures BV.

Maj 2005

Ovako grundades genom sammanslagningen av Fundia, Ovako Steel och Imatra Steel. Företaget ägdes av Rautaruukki, SKF och Wärtsilä och kombinerade de tre företagens stålverksamheter.

 


Ovakos tidiga historia

 

1990-talet

Fundia köptes år 1991 av Rautaruukki Oy och Norsk Jern Holding A/S. År 1996 blev Fundia ett helägt dotterbolag till Rautaruukki Oy. År 1991 blev SKF ensam ägare av Ovako Steel, medan verksamheten i Imatra fortsatte som Imatra Steel.

1980-talet

År 1981 slogs Smedjebackens Walsverk och stålproduktionen inom Boxholms AB samman till ett nytt bolag: Smedjebacken-Boxholm Stål AB. Företaget köptes år 1988 av Welbond (senare Fundia). Smedjebacken-Boxholm Stål fick namnet Fundia Steel och senare Fundia Special Bar AB. 

Fundia Steel köpte Hallstahammar AB för att möjliggöra vidarebehandling av stänger.

År 1986 grundades koncernen Ovako Steel genom en fusion av SKF Steel och Ovako.

1960–1970

Stålindustrin rationaliserades världen över. Ny produktionsteknik och automation gjorde det möjligt att producera stål av högre kvalitet med ökad kapacitet och kostnadseffektivitet.

Från 1960 och framåt började Ovakos föregångarbolag successivt att fokusera på specialstål i stället för kommersiellt stål. Utvecklingen krävde investeringar i forskning, produktutveckling och kvalitetskontroll.

Stålverken i Smedjebacken, Hofors och Imatra blev betydande leverantörer av stål till fordons- och verkstadsindustrin.

År 1969 slog de finska företagen Vuoksenniska Oy och Oy Fiskars Ab samman sina stålverksamheter i ett nytt bolag, Ovako. Wärtsilä blev delägare i Ovako Oy år 1972.

Början av 1900-talet

Högklassigt kullagerstål producerades i Sverige redan i början av 1900-talet. SKF köpte Hofors Bruk år 1916 och Hellefors Bruk år 1958.

Ett järnverk grundades i Imatra i Finland år 1935. Stålproduktionen växte och utvecklades på Imatra stålverk till följd av krigsskadestånden.

Ovakos historia

Produktionen på Ovako är en vidareutveckling av metallurgiska traditioner som formades i järnsmedjorna redan på 1600- och 1700-talen. Under århundradens lopp växte smedjorna till stora industrier och blev så småningom en del de företag som senare utvecklades till dagens Ovako.