Före leverans kontrolleras samtliga Cromax®-produkter för att säkerställa optimal mikrosprickfördelning med hög sprickdensitet. Dessa egenskaper, tillsammans med noga kontrollerad förbehandling, pläteringsprocess och finish, garanterar överlägsen korrosionsbeständighet. Ovakos kvalitetssäkringssystem omfattar en grundlig slutinspektion av varje enskild produkt och verifiering genom saltdimprovning av samtliga kombinationer av stålsmälta, valsning och pläteringsparti. När det krävs förhöjd korrosionsbeständighet erbjuds Ovako Cromax C®- eller NiKrom™-plätering.

Nötande slitage på stången på grund av kontamineringspartiklar, både från utsidan och insidan av hydrauliksystemet, leder till direkt oljeläckage och sekundär skada på tätningssystemet, vilket är oacceptabelt för både miljö och produktivitet. Tillförlitligheten i Cromax-processen och vårt grundliga kvalitetskontrollsystem säkerställer minimala variationer vad gäller kromtjocklek och hårdhet, vilket är de viktigaste parametrarna ur detta perspektiv.

Med rätt ytjämnhet, struktur och optimerad mikrosprickfördelning säkerställer Cromax-produkterna rätt smörjning av tätningssystemet.

För att minska de globala koldioxidutsläppen krävs smartare produktlösningar och nytänkande på flera nivåer: öka prestandan per kilogram produktvikt, minska användningen av råmaterial och ersätta fossila energikällor med huvudsakligen fossilfri elektricitet. Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

Fördelar med Ovako Cromax® och NiKrom™

  • Egna produktionsanläggningar ger oöverträffad kvalitet och repeterbarhet
  • Optimerad för att matcha kraven när det gäller mekaniska egenskaper
  • Varje enskilt produktionsparti granskas genom saltdimprovning
  • Hög repeterbarhet och kvalitet säkerställer välfungerande hydrauliksystem

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet