Med mer än 40 års erfarenhet inom tillverkning av hårdförkromade stänger och rör är Ovako Cromax både pionjär och teknisk ledare inom sitt område. Den unika positionen med egen produktion från stålverk till plätering, möjliggör oöverträffad kvalitet och repeterbarhet för grundmaterialen och ytan. Idag är Ovako en av de största tillverkarna av hårdförkromade stänger och rör på marknaden, med tillverkningsenheter i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Italien. Erbjudandet omfattar även teknisk support och kundunika lösningar när det gäller kapningslängder, förpackning och lagerhantering.

Hårdförkromade stänger och rör används primärt som kolvstänger, en oumbärlig komponent i hydrauliska cylindrar. Den grundläggande funktionen att omvandla hydraulkraft till en linjär rörelse samtidigt som man förhindrar att slipande ämnen tränger in i hydrauliksystemet ställer ett antal olika krav på stången. Våra stålsorter optimeras under analys och tillverkningsmetod för att matcha kraven när det gäller mekaniska egenskaper, såväl som lämplighet för vår pläteringsprocess.

Fördelar med Ovako Cromax® och NiKrom™

  • Egna produktionsanläggningar ger oöverträffad kvalitet och repeterbarhet
  • Optimerad för att matcha kraven när det gäller mekaniska egenskaper
  • Varje enskilt produktionsparti granskas genom saltsprutningstest
  • Hög repeterbarhet och kvalitet säkerställer välfungerande hydrauliksystem

Före leverans kontrolleras samtliga Cromax®-produkter för att säkerställa optimal mikrosprickfördelning med hög sprickdensitet. Dessa egenskaper, tillsammans med noga kontrollerad förbehandling, pläteringsprocess och finish, garanterar överlägsen korrosionsbeständighet. Ovakos kvalitetssäkringssystem omfattar en grundlig slutinspektion av varje enskild produkt och verifiering genom saltsprutningstester av samtliga kombinationer av stålsmälta, valsning och pläteringsparti. När det krävs förhöjd korrosionsbeständighet erbjuds Ovako Cromax C®- eller NiKrom™-plätering.

Nötande slitage på stången på grund av kontamineringspartiklar, både från utsidan och insidan av hydrauliksystemet, leder till direkt oljeläckage och sekundär skada på tätningssystemet, vilket är oacceptabelt för både miljö och produktivitet. Tillförlitligheten i Cromax-processen och vårt grundliga kvalitetskontrollsystem säkerställer minimala variationer vad gäller kromtjocklek och hårdhet, vilket är de viktigaste parametrarna ur detta perspektiv.

Med rätt ytjämnhet, struktur och optimerad mikrosprickfördelning säkerställer Cromax-produkterna rätt smörjning av tätningssystemet.