Cromax är ett sortiment med förkromade och nickelförkromade stänger och rör som i huvudsak används som kolvstångmaterial i hydrauliska cylindrar. Cromax erbjuder en minskning i kostnader och kapital som krävs för att göra det möjligt för en hydraulisk cylinder att leverera en specifik kraft under sin ekonomiska livslängd.

Ovakos approach är att säkerställa tillräcklig flexibilitet gällande leveransformat, ledtider, logistikkoncept med mera, för att kunna skräddarsy de mest kostnads- och kapitaleffektiva lösningarna för varje kund. Vår uppfattning är att detta erbjudande är unikt.

Vi erbjuder ett sortiment med basstål, specifikt utvecklat med funktionen och tillverkningsprocessen för de hydrauliska cylindrarnas kolvstänger i åtanke. Stängernas ytor är anpassade för att minimera kostnaderna, men ändå uppfylla kraven för varje användningsområde, även de mest krävande.

För att maximera värdet av vårt erbjudande uppmuntrar vi våra kunder att tänka igenom varje design i tre enkla steg:

Steg 1 – Vilka material bör vi använda för att minimera kostnaden för stången?

Tumregeln är att använda material med det lägsta priset per MPa-sträckgräns och ändå uppfylla tillverknings- och säkerhetsparametrarna.

Steg 2 – Vilken yta kommer att garantera problemfri drift för minsta möjliga kostnad?

Fastställ först kraven för stången på fältet med beaktande av exponeringstid, kompressiv belastning, frätande miljöer och risk för stötskador. Kontrollera sedan om ytterligare inledande korrosionsskydd behövs för lager- och transportbehov. För det tredje, välj den processkombination som ger de lägsta kostnaderna.

Steg 3 – Vilken servicenivå minimerar kostnader, kapital och risker bäst?

Utgå från ledtidskraven för cylindertillverkningsprocessen för en specifik anläggning för att fastställa det idealiska logistik- och leveransformatet. Helst ska det finnas en oberoende alternativ tillverkningsrutt för varje produkt för att ge trygghet i leveransberedskap.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev