Dragen stång

Kalldragna stänger från Ovako tillverkas från specialstål från våra egna stålverk. Vi skräddarsyr stålets egenskaper, till exempel hållfasthet, skärbarhet, formbarhet och härdbarhet, efter de vanligaste kundkraven. Storleken på de dragna stängerna kan också skräddarsys efter specifika behov. Resultatet är att våra kunder får ett material som stödjer konsekvent högkvalitetsproduktion och bidrar till kostnadseffektiv tillverkning.

Tack vare materialets tillgänglighet och möjligheten att skräddarsy stängerna efter kundens specifikationer, lämpar sig produkten väl för många olika användningsområden. Kullager, transmissionskomponenter, axlar i bilvattenpumpar, spindlar för textilmaskiner, rundfilar, bultar, fjädrar och borrar är några exempel på produkter som tillverkas av dragna stänger från Ovako.

Fördelar med Ovakos dragna stänger

  • Konsekvent jämn kvalitet
  • Kostnadseffektiv tillverkning

Slipad stång

Ovakos slipade stänger kännetecknas av rakhet, bra rundhet och en fin yta. Detta är viktiga egenskaper eftersom de bidrar till en jämn och problemfri tillverkning, i synnerhet vid höga skärhastigheter och precisa, vibrationsfria matningsrörelser i automatiska svarvar.

Våra slipade stänger har minimala interna spänningar, vilket minskar risken för måttändringar efter maskinbearbetning betydligt. Ovakos slipade stänger är därför ett bra val för tillverkning av produkter som långa axlar, kullager och kulbussningar.

För att förenkla valet av den mest lämpliga kvaliteten finns slipade stänger tillgängliga i tre produktgrupper: Grovslipade stänger, finslipade stänger med standardutförande och finslipade stänger med specialutförande. Att köpa färdigslipade stänger är vanligen ett mer kostnadseffektivt och produktivt alternativ till att slipa internt.

Fördelar med Ovakos slipade stänger

  • Problemfri produktion, i synnerhet vid höga skärhastigheter
  • Precisa och vibrationsfria matningsrörelser i automatiska svarvar
  • Minskad risk för måttändringar efter maskinbearbetning

Skalsvarvad stång

Ovakos skalsvarvade stänger sparar material, verktyg, maskiner och tillverkningstid. Vår stångskalning är en välintegrerad produktionsprocess som använder precisionsutrustning. Den skalsvarvade stången levereras i polerat och riktat skick. Detta möjliggör jämnare ytfinish, snävare toleranser, bättre rakhet, plastisk formning och vidare maskinbearbetning.

Den bra ytfinishen på Ovakos skalsvarvade stänger kan ibland eliminera behovet av ytterligare ytbehandling. Detta sparar material, maskinbearbetning och produktionstid. Stålets utomordentliga renhet minskar risken för oväntade verktygsfel och driftavbrott. Den utmärkta rakheten minimerar dessutom risken för stötar och vibrationer som kan inträffa vid höga skärhastigheter.

Ovakos skalsvarvade stänger karakteriseras av en avkolningsfri yta med bra jämnhet och utan ytdefekter. Skalsvarvade stänger har snäva toleranser och en justerad struktur och hårdhet. De karakteriseras av god duktilitet och lågt innehåll av icke-metalliska inneslutningar. De skalsvarvade stängerna har god skärbarhet efter formning.

Fördelar med Ovakos skalsvarvade stänger

  • Rationaliserad produktion och lägre tillverkningskostnad
  • Minimerad risk för stötar och vibrationer vid höga skärhastigheter
  • Minskat behov av ytterligare ytbehandling
Ovakos produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev