Vi inledde nyligen ett ambitiöst initiativ mot att uppnå koldioxidneutralitet inom hela verksamheten genom att värma stål med fossilfri vätgas, med stöd från flera industriella partner så väl som Energimyndigheten. Våra fullskalestest var lyckade och vi är övertygade om att den första kompletta produktionsinstallationen kommer att bevisa konceptet ytterligare. I nuläget har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 55 % från utgångsnivån år 2015 genom andra initiativ och en full implementering av vätgas i förbränning kommer att ytterligare minska utsläppen från vår process med hela 80 % jämfört med utgångsnivån 2015 – det vill säga ytterligare 50 % från de redan låga nivåerna.


Våra vätgasinvesteringar för att tackla klimatförändringarna, kompletterade med flera andra åtgärder, blir implementerade så snart det går för att helt eliminera koldioxidutsläpp. Dock är klimatsituationen så alarmerande att världen inte kan vänta på enbart operativa förbättringar. Därför har vi, från och med den 1 januari 2022, beslutat att Ovako enbart kommer att sälja produkter från koldioxidneutral stålproduktion.


Läs mer om vår resa mot koldioxidneutralitet i dokumentet nedan.

Länk till fakta (På engelska)