Hur ser din resa till och inom Ovako ut?
Första gången jag kom i kontakt med Ovako var genom en studieresa med universitetet år 2010, och samma sommar fick jag ett sommarjobb i ett projekt för mätundersökning av ämneslängder. Ett år senare när jag var färdigexaminerad fick jag anställning som processmetallurg på Ovako i Smedjebacken. Det var ett jobb som låg perfekt i linje med vad jag hade studerat, och redan vid studiebesöket året innan hade jag fattat tycke för orten Smedjebacken. År 2014 gick jag in som delprojektledare när det skulle investeras i stränggjutningen och blev därmed en stor del av projektet. Under mina år på Ovako har jag blivit väl insatt i stålverket, så när en kollega skulle gå på pappaledighet för drygt två år sedan blev jag tillfrågad ifall jag ville vara tillförordnad chef. Sedan sommaren 2017 är jag ordinarie stålverkschef på Ovako i Smedjebacken. 

Vad gör dig till en bra chef?
Jag ser det som en viktig del i min roll att stötta och lyssna på mina medarbetares åsikter och samtidigt koppla ihop vardagen med mina och företagets övergripande mål. Alla kan vara med och såväl påverka som utveckla på Ovako och jag försöker alltid uppmuntra mina medarbetare till delaktighet, det brukar göra det ännu roligare att gå till jobbet samt öka energin hos medarbetarna. Samtidigt handlar det även om att bygga upp tålamod när jag märker att musten går ur mina medarbetare, vilket den av naturliga skäl gör ibland. Saker och ting kan ta tid att gå i lås, men med kämpaglöd och tålamod brukar det gå, en bra idé är alltid en bra idé.

Genom djupdykning i produktionen försöker jag tillsammans med mina medarbetare hela tiden identifiera förbättringspotential för hur vi ska kunna effektivisera vår verksamhet ännu mer.


Vilka tror du är de vanligaste fördomarna folk har om stålindustrin?

Jag tror att många förknippar ordet stålindustri med mansjobb och smutsighet. Det finns en historik som lett till hur människor ser på ståltillverkning. Till exempel var det enbart män som jobbade inom yrket förut. Det många missar är vilken resa ståltillverkningen gjort de senaste 40 åren när det gäller processutveckling, vilken har bäddat för en kontinuerlig förbättring inom olika områden såsom arbetsmiljö, process och miljö.

Tittar man på Ovako så är vi en enda stor återvinnare då all vår produktion baseras på stålskrot. Energimässigt bidrar stålindustrin med överskottsvärme till fjärrvärmesystem i samhällen, och vi kan även ta tillvara på det mesta av våra restprodukter som antingen återvinns eller återanvänds. Till exempel kan slagg användas till asfaltläggning för att slippa bryta ny bergkross.


Hur kan vi locka fler kvinnor till stålbranschen?
Det har redan blivit en förbättring av andelen kvinnor sedan jag började inom stålindustrin, men jag hoppas givetvis att vi blir ännu fler framåt. Historiskt sett har branschen varit mansdominerad givet att produktionen var tung och krävde mycket fysisk styrka. Men med dagens teknik är allt större delar av produktionen maskinstyrd vilket öppnar upp för en jämnare könsfördelning.

Jag tror att vi måste fortsätta skapa kännedom om stålindustrin hos unga allt tidigare och visa att det finns yrken inom branschen som passar alla.  

Vacancies