Helena Erkkilä är chef för Ovakos stålverk i Imatra. På vägen hit har hon fått testa många olika uppgifter, utvecklats och fått arbeta nära både produktion och kund. Det är precis det som hon ser som fördelen med Ovako – ingen dag är den andra lik.

Få moderna industrier har traditioner som stålbranschen. Därmed inte sagt att stålnäringen utvecklas långsamt. Det är snarare tvärt om menar Helena. För bara några veckor sedan var hon chef för den metallurgiska forskningsavdelningen på Ovako i Imatra. I dag ansvarar hon för produktionen i stålverket. Och dessförinnan har hon testat många olika roller under sina 13 år på Ovako. Det var teknikintresset som lockade henne till branschen från början. Hon sökte sig till universitet i Uleåborg efter gymnasiet och läste till civilingenjör med inriktning mot metallurgi. Efter examen jobbade hon kvar på universitetet som forskare.

"I den rollen deltog jag i flera utvecklingsprojekt tillsammans med näringslivet. Det var i ett sådant samarbete jag kom i kontakt med Ovako för första gången."

Genom kollegor i ett projekt fick hon höra att det fanns en ledig position på Ovakos forsknings- och utvecklingsavdelning i Imatra som passade hennes bakgrund. Att hon skulle få jobba nära produktion igen var det som Helena gillade mest som började med en tjänst som metallurg i stålverket. Redan från början kände hon sig välkommen, både på Ovako och i Imatra.

"Det kan ha varit en fördel att jag var den första kvinnliga metallurgen som började jobba med produktion här," skrattar Helena. "Men alla öppna människor fick mig att känna mig välkommen."

Hon började jobba med eldfasta material så som tegel, massa och specialdelar. Eftersom skänkarna är tillverkade av stål behöver de förstärkas med speciella sorters tegel och massa för att kunna stå emot det flytande stålet.

"Jag blev specialist inom området och arbetade även med ståltillverkning i ljusbågsugnen. Eftersom det inte är så många som jobbar med detta på Ovako i Imatra fick jag ett brett ansvarsområde. På ett större företag hade jag fått ett smalare område med mer specificerad expertis. Att jag får arbeta med många olika arbetsområden och nära kunderna gör att ingen dag är den andra lik."

"Det ger jättemycket att få jobba nära duktiga medarbetare som kommer på nya idéer som leder till diskussioner med alla inblandade. Och när man jobbar mot kund måste man veta vad de behöver och vad de vill ha. Detta särskilt när man tillverkar stål för krävande applikationer som vi gör."

 

 

Vacancies