– Våra kunder vill i allt högre grad kunna visa på att de gör ansvarsfulla inköp. Därför är vi mycket glada över att kunna förse dem med siffror för koldioxidavtrycket för våra produkter, säger Katarina Hundermark, chef för hållbarhet och säkerhet Ovako Group.

Med Carbon footprint calculator tar Ovako ännu ett steg i att förbättra sin service till kund. Företaget har redan upprättat klimatdeklarationer för alla sina varmvalsade stänger, från ”cradle-to-gate” i Ovakos tre stålverk. Detta gjordes med hjälp av det svenska forskningsinstitutet RISE.

Enklare att jämföra miljöpåverkan

– En livscykelbedömning av Ovako-stål visar att dess koldioxidutsläpp är betydligt lägre än det globala genomsnittet för företag som producerar valsade stålprodukter, säger Mats Zackrisson, Senior Researcher in environmental management and life cycle assessment vid RISE.

Med hjälp av Carbon footprint calculator och noggrann övervakning av varje steg i produktionen och transporten av dess varmvalsade stänger, beräknar Ovako kolavtrycket för varje produkt i kg CO2 (koldioxid) per ton stål. Denna siffra gör det möjligt för kunderna att jämföra produkter, såväl som att förse sina egna kunder med nödvändig data för att kunna jämföra leverantörer.

80 procent lägre koldioxidavtryck

Carbon footprint calculator är ett av flera steg som tas i Ovakos strävan till en mer hållbar stålindustri. Genom att använda stålskrot som insatsmaterial och ständigt förbättra sina produktionsprocesser har Ovakos produkter för närvarande 80 procent lägre kolavtryck än det globala genomsnittet för varmvalsade stålprodukter.

I linje med företagets insatser för att tillverka de mest hållbara, renaste och starkaste stållösningarna fortsätter Ovako att arbeta med sina kunder, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa lägsta möjliga miljöpåverkan i produktutbudet, mest klimatsmarta lösningar i användningsfasen och en effektiv återvinning.

Om RISE:

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och cirka 100 testbäddar och demonstrationsanläggningar, som är avgörande för framtidssäker teknik, produkter och tjänster. www.ri.se