Head of Sustainability and Safety Ovako

För Ovako är hållbarhet en del av vårt DNA. Det är integrerat i allt vi gör och vi jobbar aktivt för att ytterligare minimera våra avtryck. Vår stålproduktion baseras på återvunnet stålskrot samt nordisk fossilfri el och Ovako har redan ett världsledande lågt koldioxidavtryck – 80% lägre än det globala genomsnittet. Största delen av våra restprodukter återanvänds och används bland annat till att bygga starka vägar.
Genom ständiga förbättringar av produktionsprocessen minskar Ovakos miljöpåverkan kontinuerligt och vi strävar ständigt efter att minska utsläppen vid produkttillverkningen. Vi är på god väg men vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. 

”Hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet och vi ser att vårt gedigna arbete ger resultat. Redan under 2019 nådde vi målet att minska våra CO2-utsläpp med 30 %. Men vi är inte nöjda än, utan fortsätter vår resa tillsammans med våra kunder, för en hållbar framtid med rent stål,” säger Katarina Hundermark, chef för Hållbarhet och säkerhet på Ovako. 
 

Under året kommer vi berätta om det arbete vi gör för att bidra till en mer hållbar stålindustri, med utgångspunkt från FN:s Globala mål. Ovako stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och har identifierat de områden där vi kan bidra – och hur vi gör det kommer vi att berätta om under 2020.  Vi kommer få höra några av våra kollegor, som arbetar aktivt med dessa frågor, berätta om vad vi gör på respektive område samt höra om deras syn på hållbarhet. Vi hoppas att du vill hänga med oss. 


Här kan du läsa mer om Ovakos hållbarhetsarbete. 

- - -

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 52 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.