Med starkt fokus på ledarskap, ansvarstagande och produktivitet gjorde Ovako stora framsteg inom hållbarhet under 2019. Två viktiga mål uppnåddes ett år före plan. Ett av målen som nåddes var att minska koldioxidutsläppet med 30 procent per ton jämfört med år 2015. Företaget lyckades även nå målet att ha en olycksfallsfrekvens med frånvaro (LTIFR) under 3, vilket är ett viktigt steg för att nå det långsiktiga målet om noll arbetsrelaterade olyckor.

– Vi ser ett ökat intresse för hållbarhet från våra kunder och deras kunder. Tillsammans driver vi många intressanta projekt som vi tror är avgörande för en hållbar utveckling. Samarbetet mellan industrin, den akademiska världen och beslutsfattare i samhället är en förutsättning för framtida innovationer och för att fatta rätt beslut för att främja den infrastruktur som behövs för en klimatneutral industri, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef på Ovako. Det är även viktigt att erbjuda praktiska verktyg som hjälper våra kunder förstå hur de kan påverka hållbarhet. Det är därför vi har utvecklat vår Carbon footprint calculator.

Carbon footprint calculator är baserad på en livscykelbedömning för varmvalsade stänger samtidigt som den beaktar den koldioxidpåverkan som tillkommer vid vidareförädling av stänger. Genom kalkylatorn erbjuds kunderna data som gör det möjligt för dem att jämföra produkters klimatpåverkan, såväl som att förse sina egna kunder med nödvändig data för att kunna göra meningsfulla jämförelser mellan leverantörer. 

Ovakos hållbarhetsrapport för 2019 finns nu tillgänglig på www.ovako.com 

 

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com.